Nytt regeringsbeslut om renovering

Nytt regeringsbeslut om renovering

Regeringen har beslutat om en förordning för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt ska 1 miljard kronor gå till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem.

– Vi vill skynda på renoveringen av bostadsområden som är slitna och under lång tid har varit eftersatta. Med detta stöd stimulerar vi fastighetsägare att öka takten med att förbättra boendemiljön och underlätta omställningen till ett energisystem baserat på förnybar energi. Vi vill även skydda hyresgästerna mot orimliga hyreshöjningar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

800 miljoner kronor ska satsas på energieffektivisering och renovering. Stödet för energieffektiviseringsåtgärden ska beräknas utifrån sparade kWh. Denna del av stödet går till fastighetsägaren. För att få denna del av stödet ska renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med minst 20 procent. 200 miljoner kronor har öronmärkts för utemiljöstödet som ska gå till åtgärder som bidrar till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.

Stödet avseende upprustning av utemiljöer träder i kraft den 1 juli. Stödet för energieffektivisering och renovering träder i kraft den 1 oktober 2016.

Källa: regeringen.se

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment