Nytt nationellt mål för arkitekturpolitiken

Annons

De nuvarande målen för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design ska ersättas med ett nytt mål där hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Det framgår av en proposition från regeringen.

Propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö läggs fram gemensamt av Näringsdepartementet, Kulturdepartementet och Miljödepartementet.

Enligt den är det övergripande målet att arkitektur, form och design ska bidra till ett ”hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Målet ska uppnås bland annat genom att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden och att kunskap om arkitektur, form och design ska utvecklas och spridas.

Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd  kommer att få uppdraget att arbeta med att fördjupa samverkan i frågor om arkitektur där Boverket får en samordnande roll. Boverket föreslås även få uppdraget att ta fram en ny vägledning för kommuner och andra huvudmän för hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö och Riksantikvariatet ska få uppdraget att visa på goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan och byggprocesser.

– Vi ger arkitekturen sin självklara plats i samhällsbygget. Arkitekter, designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en kommentar.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment