Nya tekniker för vattenförsörjning utvecklas på Gotland

Nya tekniker för vattenförsörjning utvecklas på Gotland

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Region Gotland fått bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga upp en så kallad testbädd på Storsudret på Gotland. Där kommer olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning att utvecklas och testas.

Gotland har precis som stora delar av övriga Sverige de senaste åren drabbats av brist på dricksvatten. I andra delar av världen är situationen ännu mer besvärlig och behovet av energi- och kostnadseffektiva lösningar är stora. För att finna lösningar kommer därför IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Region Gotland att etablera en infrastruktur på Storsudret där nya system som ökar mängden grundvatten ska utvecklas, testas och optimeras.

Staffan Filipsson på IVL är projektledare för testbädden. Han säger att en utmaning är Storsudrets geologi med tunna jordlager och snabb avrinning, men att det finns flera tekniker som kan öka vattentillgången.

– Volymen vatten är inte det egentliga problemet. Utmaningen är att samla och magasinera vattnet så att det räcker över sommarmånaderna. En viktig del är därför att titta på möjligheten att behålla vattnet på Storsudret. I den delen ska vi titta på möjligheter att aktivt samla och infiltrera regnvatten till grundvattnet, skapa mindre dammar och våtmarker samt försöka hitta fickor där grundvatten kan lagras, säger han.

Förutom insamling av regnvatten kommer projektet även att titta på tekniker för klimatneutral, småskalig avsaltning av havsvatten samt återanvändning av vatten genom utökad rening.

Utöver möjligheterna att hitta lösningar för vattenbristen så är förhoppningen att Gotland genom testbädden ska kunna locka till sig större projekt och företag som vill utveckla hållbara system för den vattenbrist som breder ut sig världen över.

Källa: IVL Svenska Miljöinsitutet
Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment