Ny soltjänst ska guida malmöbor

Ny soltjänst ska guida malmöbor

Annons

Den som vill sätta upp solceller eller solfångare på sin fastighet i Malmö kan nu få extra stöd i processen med hjälp av stadens nya solguide.

Solguiden, som lanserades i slutet av juli, är en kostnadsfri tjänst. På webbplatsen kan besökaren få information och allmänna tips och råd. Det går också att lära sig mer om hur solenergi fungerar, hur det går till att skaffa egna solceller eller solfångare, få information om bygglov och solcellsstöd samt se goda exempel.

– För den som är intresserad av solenergi kan det vara ganska krångligt att sätta sig in i hur det fungerar. Med solguiden blir det enkelt och tydligt för boende och verksamma i Malmö att se solpotentialen på just sitt tak och få reda på hur de ska gå tillväga, säger Maja Johansson, klimatstrateg och projektledare miljöförvaltningen.

Där finns även Malmös första solkarta som kan användas för att räkna ut hur mycket solenergi som kan produceras och hur mycket som går att spara i både kronor och utsläpp. Solkartan tar också hänsyn till fastigheter som ligger i områden som kan vara kulturhistoriskt värdefulla.

– Om anläggningen är väl synlig så påverkar den stadsbilden, det kan handla om färg på panelerna, infästning och profiler. I särskilt värdefulla kulturmiljöer måste man visa särskild varsamhet, dessa områden framgår av solkartan. På Solguidens webbplats får du även vägledning vad gäller utformning, säger Tor Fossum, miljöstrateg och projektledare stadsbyggnadskontoret.

Annons

Relaterade artiklar