Ny parkeringspolicy ska ge grönare stadsliv i Malmö

Ny parkeringspolicy ska ge grönare stadsliv i Malmö

Annons

Stadsliv, hälsa och miljö ska gå före skrymmande bilparkeringar. Det är huvudfokus i den nya parkeringspolicy för Malmö stad.

En ny, flexibel parkeringsnorm ska göra det möjligt att bygga bostäder utan tillhörande parkeringsplatser, vilket kan bidra till sänkta byggkostnader. Dagens parkeringsnorm kräver ett visst antal p-platser per lägenhet, men med den nya normen ska det gå att bygga till p-norm 0 eller nära 0 i centrala lägen nära bussar och tågstationer. En förutsättning är att fastighetsägaren tillhandahåller olika mobilitetsåtgärder som ska underlätta för boende och besökare att välja ett annat transportslag än bil. Det kan handla om bilpool, cykelpool, busskort, cykelservice etcetera.

Nytt i policyn är även så kallade mobilitetsköp. Fastighetsägare som inte kan lösa parkeringsbehovet vare sig på den egna fastigheten eller genom att hyra p-platser i närliggande garage och trots omfattande mobilitetsåtgärder, kan betala en summa motsvarande p-hyran till Malmö stad. Potten ska användas för att långsiktigt förbättra för gång-, cykel- och kollektivtrafik. En ny utgångspunkt är också att den som parkerar i stan ska betala vad det faktiskt kostar med tanke på drift och underhåll samt markpris.

– Med den nya policyn ser vi till att våra gemensamma ytor används på ett sätt som kommer alla till del, och att det görs plats för mer grönytor, cykelbanor och kollektivtrafik. Inte minst ser vi nu till att trafikmiljön blir säkrare för alla som rör sig i Malmö – fotgängare, cyklister och bilister, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons

Relaterade artiklar