Ny analys identifierar möjligheterna med att använda återvunnet material

Ny analys identifierar möjligheterna med att använda återvunnet material

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Wavin, en ledande tillverkare inom VA- och VVS-branschen, har tagit ett viktigt steg mot att minska sin miljöpåverkan genom att sätta upp ambitiösa mål för att öka andelen återvunnet material i sin produktion. Företagets senaste analyser visar hur ökad återvinning och minskad användning av jungfruliga resurser kan minska verksamhetens totala utsläpp med över 70 procent.

För att främja en cirkulär ekonomi är det av avgörande betydelse att företag över hela världen arbetar för att minska sin användning av naturliga resurser och öka återvinningen. På Wavin är man medveten om de utmaningar som klimatförändringar och övernyttjandet av resurser medför och därför har de tagit flera initiativ för att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan. Bland annat har företaget installerat solceller på sin fabrik i Eskilstuna och har även tagit fram produktspecifika EPD:er för att göra det enklare för kunder att välja produkter med lägre klimatavtryck.

Minskar de största utsläppen

– Wavin har ett mål om att öka andelen återvunna massor i sitt material från cirka 8 procent till 25 procent på Euroa- och Mellanösternnivå till 2025. Genom att utföra analyser per livscykelskede som visar när utsläpp uppstår i hela värdekedjan har vi kunnat identifiera vilka möjligheter vi har att minska de största utsläppen, berättar Jimmie Tideman, Marketing Team Leader hos Wavin.

Vill ersätta med återvunnet

Analysen som Wavin har utfört visar tydligt att det finns två möjligheter för minskade utsläpp i plasttillverkarens värdekedja. Den första är framtagandet av de plastpellets som används i produkterna. Den andra är vid förbränning, vilket är byggbranschens standard att behandla produkterna efter dess livslängd.

– För vår fabrik i Eskilstuna är uppköp av plastpellets den absolut dominerande utsläppskategorin, men det är en som vi har kontroll över. Detta då vår råvara i jungfrukvalitet framställs genom oljeraffinering. Detta innebär att vår värdekedjas största utsläpp redan har hänt innan vi får tag på våra råvaror. Därför vill vi titta närmare på hur vi kan ersätta jungfruligt material med återvunna material från post-consumer-källor. Om vi lyckas sluta köpa nya pellets samt undviker förbränning kan vi minska utsläppen med minst 70 procent ur ett livscykelperspektiv, säger Jimmie Tideman och fortsätter:

Annons

– Tack vare våra nya produktspecifika EPD:er har vi också kunnat granska varje enskild produkt och se exakt var CO2-utsläppen uppstår. Om vi tar Wavin Wafix PP som exempel kan vi se att 65 procent av den produktens CO2-utsläpp kommer från produktionen av råmaterial och 25 procent från förbränningen. Det vill säga att närmare 90 procent av CO2-utsläppen kommer från råmaterialet och förbränningen. Vi kunde också se att produktionen av Wavin Wafix PP står enbart för 2 procent av produktens totala utsläpp, vilket konkretiserade behovet av att gå från att använda jungfruligt material och förbränna hårda plaster till att återvinna och använda återvunnet material istället.

Mindre förbränning innebär mer material att återvinna

Arbetet med att öka andelen återvunnet material går hand i hand med att påverka branschen att sluta förbränna Wavins produkter och generellt hårda plastmaterial efter rivningsskedet.

– Ju mer vi kan undvika förbränning, desto mer återvunnet material finns för oss att använda i återvinningssyfte. Så det går hand i hand för att stänga kretsen, menar Jimmie Tideman.

Men återvunnet material är inte den enda möjligheten vi har till att reducera CO2-utsläppen.

– Vi ser även stora möjligheter att i framtiden kunna ersätta jungfruliga pellets som används i drycks-, trycksatta och varmvattensystem med biobaserade polymers. Då pratar vi helt plötsligt om en minskning på 90 procent av utsläppen istället för 70. Men idag saknas tillgängligheten i form av tonnage för att kunna leverera biobaserade vattenledningar. Vi letar alltid efter sätt att stänga gapet mellan dagens tillgänglighet och behövt tonnage och jobbar ständigt på att hitta nya sätt att bli mer miljömässigt ansvarsfulla. Vi ser dock stor potential i vår bransch och dess möjligheter för förbättring, avslutar Jimmie Tideman.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.