Nio av tio vill se återvunnet material som förstahandsval

Nio av tio vill se återvunnet material som förstahandsval

Annons

Fler än nio av tio svenskar, 94 procent, vill att deras kommun ska prioritera återvunnet eller återbrukat material när de gör offentliga upphandlingar.

Det visar en färsk Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. 94 procent av de 1000 tillfrågade instämde helt eller delvis i påståendet ”jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.” Bara en procent instämde inte alls, medan två procent svarade att de delvis inte instämmer.

– Undersökningen visar tydligt att svenskarna vill att deras kommuner ska ta ett större ansvar för en hållbar utveckling. Lagen om offentlig upphandling ger kommunerna möjlighet att prioritera varor som innehåller återvunnet material. Det är glädjande att några kommuner använder det verktyget, men många fler måste följa deras exempel, säger Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sells.

Få kommuner ställer krav

Företaget har nyligen granskat i vilken mån kommunerna ställer krav på återvunnet material i sina upphandlingar. Kartläggningen visade att bara åtta kommuner av de 200 som besvarade enkäten ställer sådana krav. Fyra kommuner uppgav att de prioriterar varor producerade av återvunnet material framför andra varor.

– Stora inköpare som kommuner behöver ta sitt ansvar och välja varor som innehåller återvunnet material, i stället för att tära ännu mer på jordens resurser, säger Cecilia Zarbell.

Annons

Relaterade artiklar