Miljöbyggnad Guld på rekordtid till forskningsbyggnad

Miljöbyggnad Guld på rekordtid till forskningsbyggnad

ANNONS

Annons

Byggnationen av Natrium på Medicinareberget i Göteborg pågår för fullt men redan nu står det klart att miljardprojektet får Miljöbyggnad Guld.

Natrium kommer att samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet under samma tak och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget. Akademiska Hus satsar cirka 1,8 miljarder kronor i projektet som ska stå klart våren 2023.

Utöver nybyggnationen om 32 000 m2 omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 m2. Natrium ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov. Sammantaget gör dessa förutsättningar att kraven för Miljöbyggnad Guld inte är helt enkla att uppnå. Projektet lämnade in ansökningshandlingarna i början av december 2020 och beskedet om certifiering kom i slutet av januari det här året.

– Att gå rakt igenom certifieringsprocessen så snabbt är ovanligt för den här typen av avancerade labbmiljöer. Det är verkligen ett bevis på att samarbete och målinriktat arbete i tidigt skede skapar rätt förutsättningar för att bygga klokt och hållbart. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett stort ansvar att driva utvecklingen framåt och certifieringen av Natrium är ett tydligt steg åt rätt håll, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Stål från Norge

Genom att välja en form på byggnaden som ger mindre fasadyta skapas förutsättningar för energieffektiv uppvärmning. En optimal storlek på fönstren i fasaden är också en faktor. Noggrannhet i materialval av såväl ytskikt som byggvaror och en ambition att välja närproducerade produkter ger en bra förutsättning till lägre klimatpåverkan, exempelvis kommer stålarmeringen till byggnaden från Norge. 750 kvadratmeter solceller på taket samt behovsstyrd ventilation och belysning är ytterligare faktorer som gjort det möjligt att certifiera Natrium på guldnivå.

 

Illustration: RÅformat och Kanozi Arkitekter

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.