Många kommuner saknar konkret plan för FN:s globala hållbarhetsmål

Många kommuner saknar konkret plan för FN:s globala hållbarhetsmål

Annons

Fyra av fem svenska kommuner tycker att arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål är viktigt. Samtidigt är det endast en av tre kommuner som har en plan för hur FN:s globala hållbarhetsmål ska omsättas till handling.

Det visar en studie från revisions- och konsultföretaget Deloitte, som har intervjuat 50 kommundirektörer och hållbarhetschefer från små och stora kommuner i Sverige och mer än 180 kommuner i Norden. Arbetet skiljer sig på olika håll i landet men gemensamt är brist på resurser att starta nya, större projekt kopplade till målen, något som framgick under ett seminarium i Almedalen då ämnet också diskuterades. Från seminariet framgick att kommunerna saknar resurser att starta nya, större projekt och istället vill använda de globala målen som stöd och inspiration.

– Sannolikt har de flesta kommuner planer för de enskilda områdena, men saknar den övergripande kopplingen till de globala hållbarhetsmålen. Många kommuner väntar också på tydligare riktlinjer från regeringen. Det kommer att behövas arbete från båda håll för att få detta att hända, säger Cecilia Wolkert, Senior Manager på Deloitte och specialist inom offentlig sektor.

– FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är ett samlat ramverk för att utrota fattigdom och säkerställa ekonomiskt välstånd. Men det är en global agenda som kräver lokal handling. Det kommer att behövas arbete från båda håll för att få detta att hända.

Växjö förankrar målen på lokal nivå

Växjö kommun är en av de första i landet med att arbeta med FN:s globala mål för hållbarhetsutveckling. Som kommun var de även först med att få stöd av SIDA för att förankra målen på lokal nivå.

– Det känns helt rätt att knyta samman de gröna frågorna med resten av hållbarhetsarbetet. Vi genomför en rad projekt där vi uttalat jobbar för att bidra inom flera av de olika 17 globala målen. Vi pratar mycket om att arbeta i mellanrummen. Istället för att bara titta ensidigt på ett av målen försöker vi hitta kopplingarna mellan dem, säger Julia Ahlrot, Växjö kommuns hållbarhetschef.

Läs mer: Globala mål blir lokal verklighet i Växjö

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment