Lidl-butik ska bli Sveriges första NollCO2-byggnad

Lidl-butik ska bli Sveriges första NollCO2-byggnad

ANNONS

Annons

LINK arkitektur och Lidl ska tillsammans bygga Sveriges första NollCO2-byggnad, en butik i Visby på Gotland.

Byggnaden kommer även att bli ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Målet med NollCO2-certifieringen är att ha ett nollutsläpp av koldioxid under byggnadens livslängd. Det ska uppnås genom att använda miljövänliga byggnadsmaterial, minska energiåtgången under byggprocessen samt effektivisera energianvändningen.

Läs mer: Lidl-butik utsedd till världens grönaste nya handelsbyggnad

Målet med den nya certifieringen är ett netto-noll-utsläpp under byggnadens livscykel där den skuld som arbetas upp under byggnadens livscykel kompenseras över tid med olika klimatåtgärder, exempelvis lokalt producerad förnybar energi.

– Vi har högt satta hållbarhetsmål för hela verksamheten, från råvaror och produkter till byggprojekt och butiker. Med NollCO2 vill vi fortsätta minska vår egen klimatpåverkan och bidra till utvecklingen genom att även ställa krav på våra leverantörer att minska sina utsläpp, säger Thomas Brattlöw, Fastighetsdirektör Lidl Sverige.

Energianvändningen är vanligtvis mycket hög i en livsmedelsbutik. Däremot finns möjlighet att återanvända spillvärme. Det går också att begränsa byggnadsvolymen och optimera utformningen jämnar ut materialåtgången och energianvändningen, vilket i sin tur minskar byggnadens CO2-påverkan. För att göra detta krävs bland annat anpassning av fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar, energisystem.

– De extremt hårda hållbarhetskraven gör det här till ett jättespännande projekt som ligger helt i linje med Sveriges mål om att bli fossilfritt 2045. Det är en utmaning att i ett pilotprojekt utveckla en ny certifiering samtidigt som det är inom ett hållbarhetsområde där vi har bred erfarenhet, säger John Lydholm, vd LINK arkitektur.

Arbetet med den nya byggnaden befinner sig i en uppstartsfas med inriktning på att sätta strategier för att räkna och testa olika scenarier utifrån en standardbutik. Invigning av den nya butiken är planerad till hösten 2020.

Illustration: LINK Arkitektur

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.