Lagrådet säger nej till förslag om undantagslag för Cementa

Lagrådet säger nej till förslag om undantagslag för Cementa

ANNONS

Annons

Lagrådet godkänner inte regeringens förslag som skulle göra att Cementa får bryta i Slite i åtta månader till. Lagrådet anser att regeringens förslag för att tillfälligt underlätta för Cementa att fortsätta bryta kalksten inte kan genomföras.

Enligt Lagrådet finns risk för att lagstiftaren, genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol, “skadar tilltron till det svenska rättssystemet liksom respekten för den grundläggande uppgiftsfördelning mellan riksdagen och regeringen som kommer till uttryck i regeringsformen.”

I yttrandet “Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall” pekar Lagrådet även på att några remissinstanser har anmärkt på den korta remisstiden och att det bland remissinstanserna bara finns ett fåtal som kan förväntas lämna synpunkter på de komplicerade rättsliga frågor som förslagen aktualiserar. “Lagrådet inser att det för regeringen har funnits anledning att snabbt överväga om Mark- och miljööverdomstolens beslut den 6 juli 2021 att avvisa Cementas ansökan om förlängt täkttillstånd bör föranleda någon lagstiftningsåtgärd. En remisstid på bara några dagar är emellertid inte acceptabel i detta fall – det gäller inte minst med beaktande av de komplexa rättsliga frågor som remissen väcker,” menar Lagrådet.

Cementa skriver i ett uttalande att bolaget har tagit del av Lagrådets yttrande och “konstaterar att det inte finns något i det som lyfts av Lagrådet som inte går att avhjälpa i regeringens fortsatta beredning av lagstiftningsärendet.” Utöver det har Cementa inga ytterligare kommentarer, uppger bolaget. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd varnar för att cementbrist kan komma att prägla den svenska byggmarknaden under flera år.

– Regeringen måste agera för att få fram den här lagen. Nu behöver cementkrisen och frågan om ett eventuellt byggstopp upp på högsta politiska nivå.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.