KTH Live-in Lab utökar sina testbäddar

KTH Live-in Lab utökar sina testbäddar

Enligt aktörerna bakom KTH Live-in Lab ökar intresset för att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer. Einar Mattsson AB, KTH, Akademiska Hus, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric tillsammans med VINNOVA kommer därför att möjliggöra fler testbäddar inom projektet.

-Behovet av testbäddar där enskilda produkter och tjänster kan testas och optimeras i system är enormt, och växer för varje dag. Byggnader går från att vara fysiska enheter med enskilda tekniska system till att bli både fysiska och virtuella enheter med fullt integrerade system och tjänster. Vi har tillsammans med KTH möjliggjort den initiala testbädden i en bygglovsbefriad miljö men tar nu steget till att möjliggöra forskning och utveckling i våra tre byggnader med totalt 305 studentlägenheter, säger Mikael Dimadis, VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, i en kommentar.

Information om testbäddarna inom KTH Live-In Lab

Testbed KTH (bostäder)

I en bygglovsbefriad lokal i en av Einar Mattssons tre plusenergibyggnader på KTH Campus Valhallavägen är KTHs bygglovsbefriade Testbed KTH placerad. Lokalen är på totalt 305 kvm fördelat på ca 120 kvm boarea, 150kvm teknikutrymme samt ett projektkontor om ca 20kvm. Inom Testbed KTH kommer olika lägenhetskonfigurationer byggas upp på årlig basis och KTH hyr ut dessa till studenter vilka ansöker om att få bo i testlägenheterna. Testbädden är totalt flexibel gällande både geometri och installationer. Testbädden har även egna solceller, eget borrhål med möjlighet att byta kollektor samt snart eget vindkraftverk.

Testbed EM (Einar Mattsson, studentbostäder)

Testbed EM består av 305 studentlägenheter och är belägen på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden består av tre byggnader med bärande ytterväggselement av betong. Normallägenheter är på 19.5 kvm och samtliga lägenheter har eget kök och duschrum. Byggnaderna har en gemensam tvättstuga och ett postrum. Byggnaderna värms upp genom förvärmd tilluft. Varmvatten och värme genereras via värmepumpar kopplade till 12 borrhål med total längd på 3600m, och ett antal av hålen har fiberoptik installerade för temperaturmätning längdleds. Takytorna är täckta av solceller, totalt 1150kvm. Det finns totalt 50 avloppsvärmeväxlare installerade, både vertikala och horisontala. Från- och tilluft kan justeras i samtliga lägenheter. Varmvatten, el, CO2, ljus mäts i samtliga lägenheter. Styr-och kontrollsystem är möjliga att påverka i forskningssyfte. Byggnaderna är plusenergihus.

Testbed AH (Akademiska Hus, undervisningslokaler)

Testbed AH består av det nya Undervisningshuset på KTH Campus Valhallavägen. Undervisningshuset är försett med hundratals sensorer vilka mäter allt från relativt vanliga värden som el, vatten, ventilationsflöden och CO2 men även fukthalt och rörelser i enskilda byggnadsdelar. Byggnaden är i drift och genererar mängder av data vilken kan användas inom KTH Live-In Lab.

Testbed NCH (Nordic Choice Hotels, hotel)

Testbed NCH består främst av hotellrum på Hotell Hobo på Brunkebergstorg i Stockholm, men omfattar även möjligheten att få tillgång till konferensanläggning och restaurang. Byggnaden är flexibelt uppbyggd för instrumentering beroende på vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som önskas utföras. Tack vare att byggnaden driftas som hotell med snabba i- och utflyttningar möjliggör Testbed NCH en hög testfrekvens.

Illustration: Einar Mattson

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment