”Kommunikation är en nyckel genom krisen”

Foto White arkitekter

”Kommunikation är en nyckel genom krisen”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Hur har ledarskapet prövats under pandemin? Lisa Wistrand, samhällsplanerare på White och vinnare av Guldhuset för årets unga ledare inom samhällsbyggnadssektorn, ser hur coronakrisen har satt ljus på kommunikation och mellanmänskliga möten.

Lisa Wistrand är kulturgeograf och har haft en rad olika ledarroller på White, bland annat som gruppchef inom landskap och stadsbyggnad. Nu driver hon ett kunskaps- och tjänsteområde som heter Social hållbarhet hos White arkitekter i Göteborg. Under pandemin, som vi fortfarande är mitt uppe i, har Lisa Wistrand och hennes kollegor mött både utmaningar och hittat nya vägar tillsammans.

Den största omställningen har, som för de flesta andra, varit till distansarbete, något som har fungerat väl på många sätt, menar hon.

– Att ställa om till att arbeta på distans har fungerat bättre än vad man kanske tänkte från början, vilket var lite av en aha-upplevelse. Det går att ha ett funktionellt kontor någon annanstans och vi kom rätt snabbt in i sätt att arbeta digitalt med varandra. Jag ser bland annat en stor utveckling i vårt sätt att arbeta medvetet kring delaktighet vid workshops och arbetsmöten, för att alla ska kunna delta på ett jämlikt och engagerande sätt. En annan positiv aspekt är att möten och kontakter med kollegor i andra städer blir mer naturlig.

Mellanmänskliga mötet

Men distansarbetet innebär också en prövning, i synnerhet vad gäller den uteblivna sociala samvaron.

– Det är nog det svåraste och det som har märkts mest tydligt under den här tiden. Det mellanmänskliga mötet där vi ofta utbyter perspektiv och diskuterar idéer vanligtvis går vi ju miste om nu. Projekten jag arbetar med har ofta ett fokus på den sociala dimensionen av staden och stadsutveckling, där en viktig del av processen innebär att låta olika professioner och perspektiv mötas och höra varandra, säger Lisa Wistrand.

För egen del får hon mycket energi och inspiration i mötet med kollegorna på kontoret och i projekten, och det har emellanåt varit svårt med den nya digitala tillvaron, berättar hon.

– Jag trivs bäst med att arbeta tillsammans med andra, mitt engagemang byggs upp i mötet med dem så det har varit tufft att vänja sig vid att mestadels ses via länk. Men jag försöker förhålla mig positiv gentemot det nya arbetssättet, utveckla nya vägar som inspirerar och ger kreativitet. Vi måste ha förståelse för att vi inte kommer återgå till det gamla. Det finns klara fördelar med möjligheten att kunna anpassa arbetsplatsen efter arbetets karaktär, att kunna sitta avskärmat när man behöver ha fokus och att sitta tillsammans när vi tar fram nya idéer.

Distansen har också inneburit en omställning vad gäller avstämningar med kollegorna. I de dagliga mötena på kontoret kunde hon enklare känna av gruppens och individers mående.

– Det fysiska mötet hjälper mig i min roll som ledare att snappa upp signaler, förstå individuella utmaningar och coacha. Det blir definitivt mer utmanande i det här läget.

Kommunikativt ledarskap

Tidigare i år utsågs Lisa Wistrand till vinnare av ledarskapspriset Guldhuset 2020. Guldhuset delas ut av CMB, Centrum för management i byggsektorn, i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Lisa stod ut med sin förmåga att bygga ett effektivt lag och med sin coachande ledarstil med stöd, kunskap och förståelse för medarbetare. Hon beskrivs som en lagbyggare som sätter delaktighet och relationsskapande i fokus.

Vilka av dina egenskaper i rollen som ledare har du kunnat dra nytta av?

– Vi är vana vid att ta mycket eget ansvar och att vara kommunikativa, och distansarbetet har adresserat detta tydligare. För mig handlar ledarskapet om att forma team där alla är likvärdiga och kan förstå sin roll. Jag ser delvis att min roll blir att stötta och att coacha ett kommunikativt och nyfiket förhållningssätt i teamet. Det känns som en viktig nyckel för att ta sig framåt genom den här krisen.

Lisa Wistrand ser också att det finns delar av krisen som kan göra en till en bättre ledare. Hon lyfter fram hur distansarbetet har satt fingret på vikten av kommunikation.

– Det är lätt att oroa sig för att någon försvinner ur radaren när alla jobbar på sin egen kant. Då gäller det verkligen att sätta de digitala rutinerna och hålla de regelbundna, om än kortare, kontakttillfällena via mail, telefon eller i en chatt för att vara närvarande och tillgänglig.

Normer utmanas

På ett större plan ser hon även hur pandemin och krisen sätter ljuset på de frågor hon själv arbetar med. Tillsammans med kollegan, visualiseraren Samuel Michaëlsson har hon representerat White i projektet ”Normkreativ visualisering i stadsutveckling”. Projektets syfte har varit att utforska och utmana hur normer påverkar stadsutvecklingen. Pandemin har ändrat hur vi rör oss i staden idag och i framtiden. Lisa Wistrand har tänkt mycket på hur den här tiden innebär en möjlighet att ompröva bilden av staden.

– Det lokala livets renässans är en aspekt, där otrygga och ödelagda städer kan få en ny roll och skillnaderna mellan storstad, mellanstad och ytterstad kan börja suddas ut.

På White diskuteras även hur nyttjandet av ytor och lokaler kan se ut och bli både mer effektiva och socialt stärkande. Trångboddhet i relation till utemiljöns tillkortakommanden är en annan fråga som blir aktuell liksom äldres förutsättningar till delaktighet i samhället och möjligheten till trygga möten i staden.

– Jag känner mig otroligt nyfiken på vad den här tiden kan förändra vad gäller normer och synen på vad vissa stadsområden och platser behöver vara. Jag tror på förändring och att dra nytta av lärdomarna vi får. Vi kan få en push av krisen till att göra skillnad.

Sponsrat innehåll från Bauroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.