Kod Arkitekter ritar kvarter i Ulleråker

ByggVesta har tilldelats en markanvisning av Uppsala kommun för ett kvarter i den klimatstarta stadsdelen Ulleråker. Det blir Kod Arkitekter som får i uppdrag att rita Södra kvarteret vid Vattenstornsparken.

Planen är en luftig kvartersstruktur och små entrétorg med mikroparker för att öppna upp kvarteret och tillföra mindre, sociala stadsrum i den nya stadsdelen. De mindre stadsrummen ska fungera som komplement i den täta, högt exploaterade staden. ”Gröna mellanrum” i form av entrétorg med mikroparker bildar också en övergång mellan privat och offentligt.

I utformningen av kvarteret har Kod Arkitekter inspirerats av de klassiska parkområdena i Ulleråkers sjukhusmiljö, med byggnader vars fristående placering i närhet till parken ger en resning och tyngd. Slitstarka material i form av tegel och puts ska ge byggnaden struktur och känsla.

Uppdraget från ByggVesta innefattar ett detaljplanearbete för 162 bostäder samt förskola och lokaler, en yta på ca. 13 000 m2 BTA.

Visionsbild: Kod Arkitekter.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment