Klimatförbättrad betong till hyresrätter i Helsingborg

Klimatförbättrad betong till hyresrätter i Helsingborg

ANNONS

Annons

På uppdrag av Helsingborgshem bygger nu NCC 67 hyresrätter med minskat klimatavtryck. Betongindustri levererar klimatförbättrad betong till bostadsprojektet.

Projekt Kungsörnen byggs i stadsdelen Högasten i södra Helsingborg. Projektet består av två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Byggnationen blir ett pilotprojekt för minskad klimatpåverkan. I upphandlingen gavs anbudslämnarna i stort sett fria händer för lösningar där de själva fick ta fram lösningar för att få ner koldioxidutsläppen.

– Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi bli bättre på att bygga och tänka lägre klimatpåverkan, samtidigt som vi bygger så att folk har råd att bo. I upphandlingen av projekt Kungsörnen testade vi att ställa klimatkrav på entreprenörerna. Anbudsgivarna fick fria händer att välja material och byggmetod. Kreativiteten ökade när vi inte detaljstyrde upphandlingen, säger Björn Ravemark, projektchef, på Helsingborgshem.

Platsgjuta stommen

NCC var den anbudslämnare som redovisade lägst klimatpåverkan i anbudet och det bidrog till att de tilldelades uppdraget.

– Vi har gjort flera åtgärder i detta projekt för att minska klimatpåverkan, där betonganvändning är en mycket viktig del. Genom en bra och tät dialog med vår betongleverantör kunde vi gemensamt hitta hållbara lösningar för både produktion och miljö, säger Johan Eriksson, platschef på NCC.

En sådan åtgärd är NCC:s beslut att platsgjuta stommen, vilket öppnat upp för alternativa konstruktionslösningar som kan leda till att man använder mindre betong är brukligt och på så sätt även minskar koldioxidutsläppen.

Masugnsslagg ersätter cement

För att uppnå en lägre klimatpåverkan valde NCC också att använda Betongindustris klimatförbättrande betong BIO 1-2-3 i bostadsprojektet. Bolagets BIO 1-2-3 har optimerats för begränsad klimatpåverkan genom en del av cementen har ersatts av alternativa bindemedel som granulerad masugnsslagg. För större delen av betongen som levererats till NCC och bostadsprojektet i Helsingborg, ligger minskningen av koldioxidutsläpp på 40 procent.

Detta har möjliggjorts genom en god samverkan mellan beställare, entreprenör och betongleverantör redan i planeringsskedet, berättar Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.

– Vår erfarenhet visar att man med relativt enkla medel och utan direkt inverkan på produktionen kan få ner utsläppen med minst 10 procent i princip i alla konstruktioner. Använder man vår optimeringstjänst och därigenom har en tidig dialog med våra betongspecialister kan man pressa ner det betydligt mer.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.