ANNONS

Kan byggindustrin uppfinna Lean?

annons
ANNONS

Årsmötet för Lean Forum Bygg gick av stapeln den 20:e maj. Bygg- och fastighetsföretaget Veidekke korades till ”Årets Leanbyggare” och de skulle därför berätta lite om vad som ledde fram till utmärkelsen.

Nu visade det sig att det inte blev så mycket snack direkt om hur Veidekke jobbade med Lean på bred front, men väl desto mer om deras system för medarbetarinvolvering. Detta system bygger på att projektet inleds med en workshop, där även underentreprenörer deltar, och där samtliga gemensamt går igenom produktionsprocessen och diskuterar hur arbetet kommer att koordineras och struktureras. Detta följs av veckovisa avstämningar.

Ja men, invänder väl någon, det låter ju ganska mycket som Lean? Last Planner, närmare bestämt? Det stämmer nog. Under senare år har frågan om varför inte Lean-konceptet i större utsträckning anammats av byggindustrin diskuterats friskt. Men det kanske är så att Lean förekommer mer än någon kunnat ana! Ja, kanske mer än byggindustrin själv vetat om!

Johan Hörnberg och Anton Sönnert vid Luleå Tekniska Universitet har gjort ett studentarbete som syftade till att utröna i vilken grad Lean förekommer i byggindustrin. De kontaktade de 50 största aktörerna i Sverige för att ställa frågan i vilken utsträckning de använde sig av Lean-verktygen Last Planner, Just-In-Time och 5S. Till en början föreföll svaren nedslående. Det föreföll som att det enda verktyg som användes i någon som helst omfattning var Just-In-Time.

Men i del två i enkäten ställdes frågor om interna rutiner och metoder. En sådan fråga kunde lyda: i vilken utsträckning sitter ni med underentreprenörer vid upprättandet av tidplaner? Och se där. Nu blev utfallet ett helt annat! Störst blev skillnaden när det gällde 5S.

Svaren på den direkta frågan indikerade att nästan ingen använde verktyget. Men nedbrutet och ställt mot bakgrund av den egna verksamheten, som exempelvis: i vilken grad har företaget klara rutiner för att upprätthålla en städad arbetsplats? Ja, då blev svaret ett helt annat! Det hade nästan varenda en av de tillfrågade aktörerna! Det var nog så enkelt att respondenterna inte visste tillräckligt om Lean för att förstå att de faktiskt i ganska hög utsträckning jobbade enligt filosofin!

Har vi varit orättvisa mot byggindustrin? Har de i själva verket insett behovet att uppfinna Lean, alldeles på egen hand? Det bådar ju i så fall gott inför framtiden. Det finns ju oändligt mycket erfarenheter att ösa ur, så de behöver inte uppfinna hjulet igen!

Rafael Ospino

Vill du läsa mer av Rafael? Kika in på hans blogg Hållbarhet eller Grönmålning.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

PROVA HÅLLBART BYGGANDE UTAN KOSTNAD

FULL TILLGÅNG TILL ALLT INNEHÅLL

Nu vill vi erbjuda dig att prova på hela vårt innehåll. Genom Hållbart Byggande får du uteslutande kvalitetsjournalistik och en heltäckande bevakning av bygg- och fastighetssektorn – alltid med ett hållbarhetsperspektiv. Nyheter, aktuella projekt, intervjuer, fördjupningar, analyser, branschtrender, karriär och mycket mer.

2 månader gratis. Avsluta när du vill.