Digitala verktyg stärker miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen

Digitala verktyg stärker miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen

ANNONS

Annons

Hållbarhet, eller ”sustainability”, har seglat upp som ett mycket viktigt område inom de flesta branscher, inte minst inom byggbranschen. Få intressenter eller kunder i byggbranschen har troligen något att invända mot det, men vad innebär hållbarhet och hur kan man förbättra den?

Hållbarhet handlar inte enbart om miljöpåverkan. Den gängse definitionen innefattar fyra viktiga områden: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, samt etiskt ansvarstagande. Men så här långt handlar praktiskt hållbarhetsarbete ofta om miljöfrågor. Ett exempel är de sex miljömålsättningar som fastställts av EU-kommissionen. Den första målsättningen, ”minskad påverkan på klimatet” fungerar som ett övergripande mål för samtliga, till exempel ”förebyggande arbete mot föroreningar”.

Miljöarbetet på byggarbetsplatser kan delas in i två faser: att utforma miljöstrategier, eller klimatstrategier, och konkreta insatser på byggarbetsplatserna. För att lyckas med strategiarbetet, som kanske känns abstrakt, krävs en rad åtgärder, som de följande:

  • En analys av verksamhetens utsläpp.
  • En plan för att dra nytta av branschinitiativ, certifieringar och märkningar.
  • Formuleringar av hur klimatpåverkan kan minskas på kort, medellång och lång sikt.
  • En plan för att klimatkompensera för ofrånkomliga växthusgasutsläpp.
  • En metod för att motivera medarbetare, leverantörer och kunder för miljöarbetet.

Med effektiva digitala verktyg för bygg- och projektledning går det att minska informationsglappet mellan olika aktiviteter och att förbättra kommunikationen mellan medarbetare, underleverantörer och ledning. Bättre kommunikation och insyn underlättar att identifiera och genomföra åtgärder som stärker miljöarbetet.

Ett minskat informationsglapp medför också att det blir enklare att mäta miljöpåverkan och få återkoppling om vilka aktiviteter som bidrar positivt, eller negativt. Det förenklar arbetet både med miljöstrategier och med praktiska åtgärder. Användningen av digitala verktyg bidrar också på ett direkt sätt till minskad klimatpåverkan genom att arbetsmoment som tidigare krävt mycket resurser, i form av exempelvis pappersdokument, digitaliseras. För att inte tala om ett minskat resande för att delta på möten.

Den kanske viktigaste aspekten med digitala verktyg är att de inte bara underlättar kommunikation och insyn, utan att de också bidrar till standardiserade sätt att arbeta. Det i sig medför minskad komplexitet och ökad effektivitet för byggprojekt. Inte bara vad gäller miljöarbete, utan övergripande i projekten.

Ibrahim Iman
vd och medgrundare
PlanRadar 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.