“Med dagens kunskap kan vi halvera utsläppen redan nu”

Håkan Danielsson, vd WSP Sverige

“Med dagens kunskap kan vi halvera utsläppen redan nu”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Som analys- och teknikkonsulter är vi på WSP en av få aktörer som kan påverka hela kedjan i en byggprocess. Det är en position vi valt att ta vara på och vårt mål är att halvera våra kunders klimatutsläpp innan 2030. Men innan vi börjar prata om hur vi ska bygga klimatneutralt, behöver vi ställa oss frågan om en ny byggnad eller anläggning verkligen behövs?

För en tid sedan studerade vi på WSP hur vi tar till vara på det som redan byggts, och våra analyser samlades i rapporten ”Sverige behöver renoveras. Status, behov och sårbarheter i våra gemensamma tillgångar”. Det blev då uppenbart att ivern att få stoltsera med nya häftiga projekt ofta går före ett ansvar att rusta upp det som redan byggts. Trots att vi vet att det mest hållbara bygget är det som aldrig byggs. Genom att förstå värdet av det som redan finns, att använda dessa tillgångar fullt ut innan vi sätter spaden i marken, är den kraftigaste hållbarhetsåtgärd vi kan ta till.

Ett antal aktörer har tittat på nyttjandegraden av våra fastigheter och alla kommer fram till samma sak – vi nyttjar dessa tillgångar runt tio procent av tiden. Det är helt enkelt inte tillräckligt. Lagar och policys behöver gå i takt med tiden för att främja ett ökat nyttjande, men vi aktörer i branschen behöver också förändra vårt sätt att se på redan befintliga tillgångar. Branschen behöver fundera på hur vi kan mäta, värdera och synliggöra det redan byggda när vi utvecklar våra samhällen.

När jag pratar med investerare, kunder, partners och aktörer i branschen hör jag ett allt starkare tryck kring hållbarhet och klimatneutralitet. Men allra starkast tryck kommer inifrån WSP. Våra medarbetare ställer tuffa krav, de ser lösningar och de drivs av att förändra världen med sin kunskap. För ett antal år sedan gjorde ett gäng på WSP beräkningar på byggandet av en ny bro, och kunde då konstatera att genom att använda befintlig teknik är det möjligt att halvera klimatpåverkan redan nu.

Det här arbetet har vi nu tagit vidare och utvecklat en standard i fem steg för att nå ett klimatneutralt byggande. Det handlar i stora drag om att öka kunskapen hos beställare och beslutsfattare, främja flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet och att förändra hur vi använder och transporterar byggnadsmaterial. Om vi kan föreskriva klimatförbättrande betong, rita slankare konstruktioner och dra vägar så att de bli klimatvänligare så gör det stor skillnad. Med dagens teknik och kunskap kan vi alltså halvera utsläppen redan nu.

Mycket kan och behöver göras innan själva byggandet startar, för det är i tidiga faser som projektets förutsättningar bestäms. Klimatfrågan måste sedan vara på agendan genom hela processen – från planering till projektering och byggledning. Men den måste följa med även i förvaltningsskedet, när byggnaden ska rustas och byggas om och till sist nedmonteras och återbrukas då den levt sin fullständiga tekniska livslängd.

Pandemin har lärt oss styrkan i gemensamma krafter men också sårbarheter som finns i vårt samhälle. En allt tydligare sårbarhet är klimatkrisen och konsekvenserna därav. Vi som globalt kunskapsföretag sitter på en del av lösningen och den vill vi dela med oss av. Du hittar våra fem principer för ett klimatneutralt byggande i rapporten ”Net Zero Carbon Construction”.

Håkan Danielsson
vd WSP Sverige

 

Sponsrat innehåll från Paroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.