Internationellt samarbete ska främja hälsa i byggnader

Internationellt samarbete ska främja hälsa i byggnader

Annons

Sweden Green Building Council och International WELL Building Institute går samman för att vidareutveckla metoder som förbättrar människors hälsa och välmående i byggnader.

Målet är att främja ett lyckat anammande av International WELL Building Institutes WELL Building Standard, ett system för att mäta, övervaka och certifiera funktioner i den bebyggda miljön som påverkar hälsa och välmående bland de människor som bor och verkar i byggnaderna.

– Sverige har länge varit i framkant när det gäller hållbara metoder som sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och minskar mängden farliga kemikalier och utsläpp. Vi tror att WELL ger oss en möjlighet att fortsätta denna ledande roll och bredda vårt arbete till att fokusera specifikt på människors hälsa, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

Sju års forskning ligger bakom WELL Building Standard, utvecklat av forskare, läkare och experter för att ta fram bästa praxis kring nyckelområden för hälsa och välmående. Bland annat luften vi andas, vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss inuti och utanför byggnader, och även hur organisationer kan förbättra arbetsplatsmiljöer så att anställda känner sig uppskattade. Certifieringen växer snabbt, inte minst på den amerikanska marknaden och nu börjar den sprida sig i resten av världen. I Sverige kan Castellums planerade Hylliehus bli första byggnaden i Norden som certifieras enligt WELL-standarden.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment