Inflytt i Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Inflytt i Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Stockholmshem har byggt stadens första flerfamiljshus som genererar mer energi än de gör av med. Två plusenergihus med 43 lägenheter står nu färdigbyggda och redo för inflytt i Norra Djurgårdsstaden.

730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. Olika miljötekniska lösningar som bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av matavfall till biogas bidrar till att skapa och återvinna så mycket energi som möjligt.

– Det här är det senaste resultatet i ett tioårigt arbete med att utveckla vårt hållbara byggande. De system inom energisnålt byggande som vi har testat tidigare har här kombinerats i en ny helhetslösning, säger Björn Ljung (L), styrelseordförande i Stockholmshem.

Arkitekter är DinellJohansson som har arbetat med att form och funktion ska samspela.
– Taknockarna har vridits för att ge rakt södervända takytor, optimerade för att fånga solenergi. Formen följer funktionen och blir intresseväckande på köpet. Inglasade verandor löper längs hela lägenheten med utgång från varje rum. Förebilden är den traditionella bostaden i vårt klimat där ouppvärmda utrymmen ger utökad boendeyta under den varmare delen av året – klimatsmart, säger Morten Johansson på DinellJohansson.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment