Heidelberg Materials lanserar evoZero-cement från världens första CCS-anläggning i cementindustrin

evoZero – cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong utan nettoutsläpp.

Heidelberg Materials lanserar evoZero-cement från världens första CCS-anläggning i cementindustrin

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Genom målmedvetet innovationsarbete och teknikutveckling är världens första storskaliga koldioxidinfångningsanläggning (CCS) inom cementindustrin snart i drift. Satsningen innebär att Heidelberg Materials kommer att kunna erbjuda cement som möjliggör byggande i betong utan nettoutsläpp av koldioxid.

Vad som startade som en visionär idé i Brevik, Norge, förverkligas nu i form av ett världsunikt industriprojekt som siktar till att fånga upp emot 400 000 ton koldioxid årligen. Projektet visar att det går att ställa om cementtillverkningen – en sektor som idag står för mellan 5–7 procent av de globala utsläppen.

God samverkan

I samband med detta lanserar Heidelberg Materials evoZero – cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong utan nettoutsläpp. Betong är samhällets vanligaste byggmaterial.

Under nästa år kommer de sista delarna på plats i CCS-anläggningen som påbörjades 2021. En god samverkan under lång tid med såväl statliga som privata aktörer har varit avgörande för att lyckas med industrisatsningen och för att få på plats de efterföljande stegen som omfattar transport och lagring av koldioxid. Den norska regeringens satsning Langskip har varit central för initiativet.

Målet med projektet har varit att visa att det är möjligt att ställa om cementindustrin och kunna producera cement med avsevärt bättre klimatprofil och med precis samma produktegenskaper, höga prestanda och användningsområden som tidigare.

Inget nettoutsläpp

evoZero produceras i Brevik, Norge, och kommer även att erbjudas den svenska marknaden. Enligt nuvarande tidplan förväntas evoZero kunna levereras under 2025.

Annons

─ Med CCS satsningen i Brevik och evoZero-produkterna når vi en historisk milstolpe i utvecklingen av vår industri. Det är ett fundamentalt steg för samhällets möjlighet att bygga i betong utan nettoutsläpp. Nu ser vi fram emot att framåtlutade byggaktörer banar vägen och planerar sina kommande projekt med evoZero, säger Giv Brantenberg, General Manager Heidelberg Materials Northern Europe.

Satsningar på CCS tar fart

CCS-projektet i Brevik är ett banbrytande projekt. Det lägger bland annat grunden för den ännu större satsningen på koldioxidinfånging som pågår i Slite på Gotland där infångning av upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen planeras starta 2030. Det är en investering i storleksordningen tio miljarder kronor som kommer att minska utsläppen i Sverige med motsvarande fyra procent jämfört med dagens utsläpp, och möjliggöra byggsektorns klimatomställning.

─ För att cementindustrin i Sverige ska kunna vara konkurrenskraftig på sikt behöver vi fullfölja CCS-satsningen i Slite. För detta behövs bland annat nödvändiga tillstånd och en utbyggd elförsörjning till Gotland. Det kommer i sin tur att bidra till försörjningstryggheten för cement i Sverige samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen på Gotland, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Under 2024 kommer förberedande investeringar i Slite att påbörjas med målet att börja bygga en fullskalig koldioxidinfångningsanläggning 2027. Ett slutligt investeringsbeslut fattas kring årsskiftet 2026/2027.

Fakta om evoZero

Genom att fördela (massbalansera) den utsläppsminskning som koldioxidinfångningen ger till valda cementprodukter från Brevik, går det ─ i kombination med karbonatisering* som sker när cementen används i betong ─ att nå noll nettoutsläpp. Processen med fördelning av utsläppsminskning kommer att oberoende revideras av DNV, Det Norske Veritas.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.