Här testas nya metoder för fördröjning av dagvatten

Här testas nya metoder för fördröjning av dagvatten

Annons

Forskare vid HSB Living Lab ska testa och utvärdera unika dagvattenanläggningar för att hitta nya smarta sätt att få till fördröjning av dagvatten.

I tät stadsmiljö är det ofta ont om plats. Därför behövs nya lösningar som hjälper till att fördröja dagvattnet nära eller på fastigheten. Nu har två testbäddar placerats i nära anslutning till experimenthuset HSB Living Lab. Dagvattenanläggningarna är de första i sitt slag i landet och ska nu följas noga av forskare.

– En hållbar dagvattenhantering är viktigt ur fler aspekter, dels för att minska riskerna för översvämningar och att föroreningar sprids till våra vattendrag och dels för att säkerställa att dagvatten ses som den resurs den faktiskt är. Lokal fördröjning av dagvatten kan generera en mängd positiva nyttor så som förbättringar av luftkvalité, ljuddämpning, estetik och rekreation, inbjuda till social gemenskap samt bidra till en ökad biologisk mångfald, säger Helene Sörelius på RISE, Research Institutes of Sweden.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment