Hållbart boende lockar unga att flytta hemifrån

Hållbart boende lockar unga att flytta hemifrån

ANNONS

Annons

Unga vuxna ser en flytt hemifrån som en chans att leva mer miljövänligt. I en ny undersökning som Veidekke har låtit genomföra svarade nästan var fjärde ung vuxen att de vill flytta från föräldrahemmet till ett eget, mer hållbart boende.

Veidekke har i samarbete med analysföretaget United Minds genomfört en undersökning om synen på boende och bostadsmarknaden i åldrarna 15 till 22 år. De frågor som har ställts i undersökningen berör ungas egen situation, attityder och val, och hur de ser på bostadsmarknaden och framtiden. På frågan om de största fördelarna med att flytta hemifrån svarar 59 procent att de vill få större möjlighet att välja livsstil och levnadsvanor. 23 procent ser en möjlighet till en mer hållbar livsstil som en av de största fördelarna med flytt hemifrån. Vad gäller synen på framtidens boende tror mer än hälften av de tillfrågade, 53 procent, att miljövänligt boende kommer att bli vanligare.

– Resultaten stärker vår hypotes om en viktig ung konsumentgrupp som prioriterar både hållbarhet och flexibilitet. Vi tar höjd för att tillgodose deras behov i vår framtida produktion, säger Jimmy Bengtsson, vd på Veidekke.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.