ANNONS
Fyra kommuner tävlar om Planpriset

Fyra kommuner tävlar om Planpriset

annons
ANNONS

Jönköping, Linköping, Malmö och Göteborg är de fyra kommuner som har nominerats till Planpriset 2018. Utmärkelsen, som instiftades 1992, delas ut till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Priset delas ut vid Sveriges Arkitekters Arkitekturgala tisdag den 19 mars. Juryn för priset utses av Sveriges Arkitekters Akademi för fysisk planering och denna gång har juryn utsett planprogram och arkitekturprogram i Jönköping, Malmö, Göteborg och Linköping.

Jönköping nomineras för planarbetet med en utvidgad innerstaden runt Munksjön, där bland annat Munksjöstaden och kommande Skeppsbron ingår. Ett första steg i genomförandet är omvandlingen av Munksjö fabriksområde till blandstad. Grunden är tankarna i Stadsbyggnadsvisionerna vars strategi bygger på omvandling av industriområden till bostäder, kontor och verksamheter och att göra stränderna tillgängliga för alla som bor och vistas i Jönköping.

– Detta har vi sedan jobbat in mer i detalj i en fördjupad översiktsplan, ramprogram och detaljplaner. Det är ett väldigt gediget arbete som vi gjort och som vi också har kommit en bra bit i förverkligandet av, det tror jag är en av anledningarna till att vi blivit nominerade till planpriset, säger Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör på Jönköpings kommun.

Testbädd för hållbarhetslösningar

Malmö stad och exploateringsprojektet Sege Park är en annan av de fyra finalisterna. Sege Park nomineras för en innovativ modell för hållbart stadsbyggande som bygger på lokal delningsekonomi och ett socialt ansvarstagande med Sege park som bas. Sege Park kommer de närmaste åren att förtätas, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen med kulturhistoriska världen kommer att bevaras.

– Utvecklingen av Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling exempelvis gällande energiproduktion och energieffektivisering. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i gammal, attraktiv parkmiljö, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Flygvy över Sege Park. Foto: Perry Nordeng

Utveckling i socialt utsatt område

Göteborgs kommun är den tredje kommunen som tävlar om Planpriset. Det är detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan, på Hisingen i Göteborg, som lett till en nominering. Detaljplanerna innebär att stadsdelen utvecklas med 1 700 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs parkstråk.

– Syftet med planerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan är att skapa en modern, attraktiv, trygg och långsiktigt hållbar stadsdel ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv genom förtätning med respekt för kvalitéerna i det redan byggda, säger Arvid Törnqvist, ansvarig projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Juryn lyfter i motiveringen till nomineringen fram vad arbetet inneburit och vad planerna ska bidra till att skapa och utveckla i ett socialt utsatt område: “Medborgardialog, kompletterande bebyggelse och upprustade parker och torg har bidragit till att vända en socialt negativ utveckling i Backa i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med stadsförvaltningen, det allmännyttiga bostadsbolaget Framtiden och flera andra aktörer drivit en omfattande omvandling i nära dialog med boende, polis, föreningsliv och fastighetsägare. Etablering av en lokal mötesplats för kontinuerlig dialog har spelat en central roll för att förankra förändringarna och få alla att dra åt samma håll.”

Arkitekturprogram ger hållbarhet och kvalitet

Juryn har även valt ut Jönköpings arkitekturprogram som de menar har gett kommunen ett pedagogiskt och konkret verktyg för att sprida innerstadens värden och ge hållbarhet och kvalitet till angränsande bebyggelse. Målet är att varje projekt i den vidgade innerstaden ska kunna beskriva sin arkitektoniska idé och att det ska samspela med, och bidra till, den omgivande staden. Programmets utgångspunkt är att stadsbyggandet utgörs av kontinuerligt gatunät, torg och parker samt byggnader. Det omfattar nio principer som ska göra arkitekturen berörande, robust och användbar. Vegetation och vatten ska vara en del av stadsmiljön, arkitekturprogrammet är även tydligt kopplat till kommunala verktyg för att styra utvecklingen, såsom planer, bygglov och markanvisningar.

Visionsbild Stadsdelshuset Selma Stad, Göteborg. Illustration: White Arkitekter

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.