Fossilfritt Sverige tar fram strategi för energieffektivisering

Svante Axelsson. Foto: Oskar Omne

Fossilfritt Sverige tar fram strategi för energieffektivisering

ANNONS

Annons

Strategin ska visa hur ett effektivare utnyttjande av energi ska bidra till att nå klimatmålen och genomföra industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Målet med strategin är att identifiera vilka hinder som finns för att nå målet och även bland annat analysera digitaliseringens möjligheter att utveckla energieffektiva lösningar inom både transportsystemet, bygg- och bostadsföretagen och industrin i stort.

– Enligt beräkningar från Energiföretagen kommer efterfrågan på el att öka med 70 -120 procent till 2045 men energieffektivisering handlar inte bara om el. Det handlar om att skapa ett mer resurseffektivt samhälle med fokus på cirkularitet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Strategin tas fram i dialog med företag inom så väl energieffektiviseringsbranschen som företag med stora energibehov inom berörda branscher och kommer att överlämnas till regeringen under 2022.

Fossilfritt Sverige har identifierat behov av tre åtgärder för att påskynda energieffektiviseringen. Det handlar dels om att förändra och utforma Boverkets byggregler med krav på att redovisa använd energi istället för köpt energi när en byggnads energiprestanda ska beräknas. Den andra åtgärden går ut på att bredda skatteavdraget för grön teknik så att även energieffektiviserande åtgärder inkluderas. Idag kan avdrag göras för investeringar i solceller, laddstolpar och ellagring.

Slutligen föreslår Fossilfritt Sverige, med syfte att energieffektivisera transportlösningar, så bör den svenska implementeringen av EU:s avfallsdefinition uppdateras så att en cirkulär och resurseffektiv hantering av exempelvis betong, entreprenadberg och asfalt möjliggörs och att onödiga transporter av dessa material undviks.

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.