Fittja People’s Palace är Årets Bästa Renoveringsprojekt

Fittja People’s Palace är Årets Bästa Renoveringsprojekt

Annons

Botkyrkabyggens projekt Fittja People’s Palace och Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan har utsetts till vinnare av SABO:s utmärkelse Årets bästa renoveringsprojekt.

Projektet Fittja People’s Palace omfattar renovering av en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförts med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela Fittja men även andra områden på sikt. Målsättningen är att bevara, återskapa och bygga vidare på det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten i hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen. Konceptet togs fram av NCC och Spridd, som en del i tävlingen Nordic Built Challenge 2013 där bidraget även vann första pris.

Juryns motivering till Botkyrkabyggens projekt Fittja People’s Palace: ”Projektet har på ett innovativt och verklighetsanpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i just – de boendes – förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på. Ansatsen i detta projekt är ’Långt ifrån Lagom’.”

Hyltebostäder har genomfört en ombyggnad av Storgatan 4 i Hyltebruk. I renoveringen har man gått varsamt åt husets innegård och man har även behållit interiörer med fiskbensparkett och samtidigt valt tidsenliga material från 2000-talet.

Juryns motivering till Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan: ”Med framtidstro, stolthet och med ansvar för ortens utveckling har företaget omvandlat tomma lägenheter och lokaler till en helt uthyrd byggnad. De har skapat ett målgruppsanpassat innehåll i dessa lägenheter och lokaler samt skapat en ny centrumbild. Denna idé och genomförande kan inspirera till vidare satsningar på orter med liknande förutsättningar.”

Familjebostäder i Göteborg får också ett hedersomnämnande för sitt förnyelseprojekt Långängen, med motiveringen: ”Projektet har, förutom valet av ny teknik och hållbarhetstanke, visat förmågan att använda såväl akademisk forskning som genomtänkt boendeanpassning. Företaget har genom moderna tekniska lösningar, trygga och vackra utemiljöer i sin helhet omvandlat området tydligt inspirerat av 50-talet för framtida boende.”

Fittja People’s Palace

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment