Den ökade elektrifieringen är ett faktum

Den ökade elektrifieringen är ett faktum

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Det ställs allt högre krav på elens tillgänglighet och tillförlitlighet. Fler verksamheter bör därför digitalisera och implementera uppkopplade lösningar för att stärka sin driftsäkerhet. Det menar Magnus Engström, kundkategoriansvarig på Schneider Electric.

Behovet av tillförlitlighet och tillgänglighet har länge funnits i krävande verksamheter som sjukhus, datacenter, flygplatser och tunga industrier. Där kan avbrott vara kostsamma och ibland livshotande. Men i och med att elektrifieringen ökar så sprids dessa behov även till andra verksamheter. Idag kan exempelvis andra aktörer inom offentliga verksamheter, butiker och hotell också få svåra konsekvenser om avbrott sker och därför ökar kraven på driftsäkerhet även där.

Inbygd tillförlitlighet

Men hur ska man gå till väga för att möta det växande behovet av tillförlitlig energitillgänglighet? Traditionella lösningar som dieselgeneratorer, UPS-lösningar, redundanta lösningar och IT-nät förbättrar tillgängligheten och används av många krävande verksamheter idag. Dock kräver dessa lösningar en hel del eftertanke för att få det att fungera.

– Som tur är finns många vägar och verktyg att ta till för att öka driftsäkerheten. Först och främst kan man tillämpa något som kallas för tillförlitlighet ”by design”, alltså färdiga lösningar som skapar en bättre tillförlitlighet och tillgänglighet. Genom förutvecklade systemarkitekturer kan man minimera både risk och kostnad. Man bör också optimera selektiviteten i en anläggning genom att välja apparater som har god selektivitet och leverantörer som har underlag för att göra en selektivitetsplan, säger Magnus Engström, Kundkategoriansvarig på Schneider Electric.

Annons

Denna typ av lösningar behöver också övervakas över tid och underhållas på rätt sätt. Här spelar uppkoppling och kommunikation en avgörande roll. Genom att koppla upp och digitalisera kan en driftansvarig övervaka till exempel effektbrytarnas skyddsinställningar, hantera kapaciteten, övervaka elkvalitet och lokalisera störningar. Det finns även andra applikationer att tillämpa som planerar och säkerställer att underhåll sker i rätt tid och att testning av reservkraften spåras och dokumenteras.

Talar om i tid innan service behövs

I gamla system och lösningar planeras ofta underhållet baserat på tid eller sker reaktivt när något går sönder. För att göra risken för avbrott så liten som möjligt är dock prediktivt, alltså tillståndsbaserat underhåll, det bästa alternativet. Det bygger på uppkopplade och intelligenta lösningar som talar om i god tid innan service behövs, och kan därmed skydda personal, optimera schemaläggning av underhåll och planera utbyten och moderniseringar.

– För att skapa en varaktig, hållbar och maximal tillförlitlighet och tillgänglighet behöver vi digitalisera, koppla upp och implementera en intelligent drift. Ju mer beroende vi blir av el, desto större blir konsekvenserna om ett avbrott sker. För vissa skulle det innebära stora kostnader, men för verksamheter som sjukhus och flygplatser kan det vara livsviktigt. Färdiga lösningar och hjälpmedel finns att tillgå för att skapa de bästa förutsättningarna – nu behöver fler inse vikten av att använda dem. Det är digitalisering och uppkoppling som lägger grunden för en driftsäker anläggning, avslutar Magnus Engström.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.