De skärper kraven för hormonstörande ämnen

De skärper kraven för hormonstörande ämnen

Byggvarubedömningen ändrar i kriterierna nästa år. Kraven för hormonstörande ämnen skärps från och med juli 2019.

Den ekonomiska föreningen BVB Byggvarubedömningen har beslutat att accepteras-nivån för kriteriet gällande hormonstörande ämnen ska kompletteras med ämnen upptagna som hormonstörande på Chemsecs SIN-lista (i dagsläget gäller det 123 ämnen). Ändringen av kriteriet 0.5 Hormonstörande träder i kraft den 1 juli 2019.

Påverkar inte rekommenderasnivån

Den aktuella ändringen betyder att från och med 1 juli 2019 kommer produkter som innehåller mindre än 0.1 % av ett ämne upptaget som hormonstörande på SIN-listan att klara kraven för accepteras-nivån, skriver Byggvarubedömningen i ett informationsmeddelande på föreningens hemsida. Ämnena på SIN-listan kompletterar EU:s EDS-databas (Cat 1 och 2 ämnen) som kriteriet hänvisar till idag.

Byggvarubedömningen skriver vidare att ändringen inte kommer att påverka rekommenderasnivån som enligt gällande kriterier har en haltgräns på 0.01 % för ämnen upptagna som hormonstörande på SIN-listan, eller finns med i EDS-databasen (Cat 1, 2 eller 3 ämnen).

Relaterade artiklar

Leave A Comment