De prisas för årets föredömliga projekt inom gestaltad livsmiljö

Från vänster: Per Hasselberg, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen Henriette Michaelsen, Region Skånes utbildning om Gestaltad livsmiljö Tomas Nyström, Svenska byggnadsvårdsföreningen Anders Lindgren, Mötesplats Steneby. Fotograf: Ricard Estay. Statens konstråd.

De prisas för årets föredömliga projekt inom gestaltad livsmiljö

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd hyllar fyra föredömliga projekt inom arkitektur, design, konst och kulturmiljö inom gestaltad livsmiljö.

Årets Strålkastare uppmärksammades vid den årliga konferensen för gestaltad livsmiljö som samarrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd på ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm den 6 oktober.

– Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed har utsetts till Årets Strålkastare 2022. Svenska byggnadsvårdsföreningen kämpar för det byggda kulturarvet och informerar om den kompetens och kvalitet som ligger bakom våra livsmiljöer och propagerar för resurshushållning.

– Vi vill vara en motsvarighet för den byggda och gröna kulturmiljön såsom Svenska Naturskyddsföreningen är för vår natur, säger Tomas Nyström, arkitekt och styrelseordförande för föreningen.

Region Skåne erbjuder tjänstepersoner vid Skånes 33 kommuner utbildning i gestaltad livsmiljö för att främja nya samarbeten och idéer. Initiativet spänner över förvaltnings- och kommungränserna.

Annons

– Nu växer nätverket, och det finns gott om verktyg att jobba vidare med, säger Henriette Michaelsen, arkitekt vid Region Skånes fastighetsbolag Regionfastigheter. Tillsammans kan vi forma nya samarbeten, öka kvaliteten i den byggda miljön och skapa ett bättre samhälle.

Samhällsutvecklande tillväxtfaktor

Konsthalls C:s forskningsstation gör konsten tillgänglig. Ett litet betonggrått tempel signalerar anrik kulturinstitution samtidigt som det är ett kompakt Attefallshus i en avskild villaträdgård i Hökarängen. Det lokalt förankrade och gränsöverskridande projektet visar den offentliga konsten vägen ända in i hemmet.

– Projektet visar att det går att öppna upp sitt hem för konsten, säger konstnären och tillika vice ordföranden i Hökarängens Stadsdelsråd, Per Hasselberg. Vi kan alla vara med och gestalta vår egen livsmiljö. Konsten är en möjlighet för alla att tänka till om samhället.

Mötesplats Steneby i Dals Långed i Dalsland är ett exempel på hur konstnärliga krafter kan motverka en negativ befolkningsutveckling. Genom att skapa förutsättningar för konst och design på bred front och se konsten som en samhällsutvecklande tillväxtfaktor bidrar verksamheten till viktig förnyelse.

– Det går att utveckla livsmiljön på landsbygden med hjälp av konstnärer och konsthantverkare, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby. De kan se till helheten och är riktigt bra på gestaltad livsmiljö. Det skapar tydliga resultat för samhället.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.