De bygger världens första självförsörjande hyreshus

De bygger världens första självförsörjande hyreshus

ANNONS

Annons

Vätterhem, Jönköping Energi, Skanska och Yellon bygger med samlade krafter två helt självförsörjande hus på Öxnehaga, utan anslutning till några nät.

Off-grid husen som omfattar 44 lägenheter blir helt självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. Basen är solenergi och lagring av energi med hjälp av batterier och en bränslecell som omvandlar el till vätgas. Vätgasen säsongslagras under marken och via bränslecellen omvandlas gasen till el som i sin tur driver värmepumpar och sköter elförsörjningen när solen inte skiner. Vattenförsörjningen kommer från regnet som fångas upp i dammar för att sedan renas och återcirkuleras. Avloppet renas och återcirkuleras via forcerad rening och när det gäller ventilationen ska termitventilation som använder markens kyla respektive värme beroende på säsong testas.

Totalt byggs fyra till synes likadana lågenergihus varav två av dem går under kategorin plusenergihus. Detta gör att exakta jämförelsetal kan tas fram när det utförs mätningar i de olika husen.

– Genom detta forskningsprojekt vill vi minska vårt klimatavtryck och dra lärdom av ny teknik och innovativa lösningar som appliceras i off-grid husen, för att sedan kunna använda delar av detta även i vårt befintliga bostadsbestånd, säger Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem.

Först i världen

Vätterhem kommer att äga och förvalta hyreshusen för kvarteret Slåttertiden som Skanska fått i uppdrag att bygga. Jönköping Energi ansvarar för driften av energisystemet och lagring av energi i husen vars arkitektur är skapad av Yellon.

– Vi har arbetat med konceptet i drygt fyra år och insåg tidigt att det behövdes ett fastighetsbolag som förvaltar på lång sikt för att genomföra den här typen av projekt. Vi presenterade våra tankar för Vätterhem och sedan 1,5 år är vi gemensamma konceptägare och driver projektet tillsammans under namnet Vätterhem YEAH, säger Pär Löfstedt, projektledare på Yellon.

RISE är delaktiga i projektet och har bland annat gjort en förstudie och digital simulering av YEAH-konceptet inom Energimyndighetens E2B2-projekt.

 – Vätterhem YEAH kommer att vara först i världen med flerbostadshus 100% off-grid. Det riktigt intressanta med konceptet är hur alla delsystem samverkar med varandra. Termitventilationen drar mindre energi än andra system och ger även bättre luft. Den smarta vatten- och avloppshanteringen med värmeåtervinning gör det möjligt för solenergi att räcka till. Och samtidigt belastas inte befintliga vatten- och avloppsnät, säger Anna Alexandersson, chef för Energiomvandlingsenheten på RISE.

Relaterade artiklar

En kommentar

  1. Peter Lundin
    2020-07-02 at 10:32 Svara

    Intressant projekt som kommer att följas under projektets gång och utvärdering

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.