Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut

Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut

ANNONS

Annons

Cementa har skickat in ett överklagande till Högsta domstolen av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite.

Den 6 juli fick Cementa beskedet att Mark- och miljööverdomstolen avvisar ansökan om att förlänga Cementas tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter på Gotland i ytterligare 20 år. Domstolen avslår inte ansökan, utan väljer att inte behandla den och det skäl som angivits är att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda. Cementa menar bland annat att Mark- och miljööverdomstolens beslut har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen.

– Det är av högsta vikt även för Cementa att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi delar inte domstolens bedömning och menar att ansökan tvärtom baseras på en av de mest långtgående och omfattande utredningarna som gjorts för denna typ av ärende. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Efter att överklagandet nu skickats in kommer Högsta domstolen att besluta om de ska pröva målet.

– Vi arbetar med flera parallella spår för att försöka mildra konsekvenserna av den krissituation som snabbt närmar sig. Överklagandet i sig kommer inte att lösa en akut cementbrist, till det är tiden alldeles för knapp. Det krävs därför samtidigt ett skyndsamt och handlingskraftigt agerande från politik och myndigheter för att hitta konstruktiva sätt att hantera situationen, säger Karin Comstedt Webb.

– Tiden är en kritisk faktor eftersom tillståndet att bryta kalksten löper ut den sista oktober. För snart fyra år sedan skickade vi in ansökan, som också godkändes i sin helhet i första instans, Mark- och miljödomstolen. Att ansökan i detta sena skede och efter så pass lång handläggningstid avvisas utan att domstolen meddelar vad som saknas och heller inte gett oss förutsättningar att förtydliga eller komplettera så att domstolen kan pröva ansökan, gör att Sverige går mot en akut cementbrist i slutet av november, säger Karin Comstedt Webb.

Relaterade artiklar

En kommentar

 1. Janne William
  2021-07-28 at 22:49 Svara

  Låter helt absurt.
  Om mark- & miljödomstolen godkänt ansökan betyder det att annan part överklagat den domen.
  Nästa instans bör i det fallet ta ställning till om tillståndsgivningen är rätt eller fel. Att avvisa ansökan borde inte kunna vara ett valbart alternativ?
  Saknar överdomstolen underlag för ett beslut så borde gången vara att begära kompletterande uppgifter för att kunna ta beslut, inte att avvisa ansökan.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.