Brunkebergstorg vinnare av Stenpriset

Brunkebergstorg vinnare av Stenpriset

Stenpriset som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt har tilldelats Nya Brunkebergstorg i Stockholm vid en ceremoni på torget.

Gestaltningen av Nya Brunkebergstorg är resultatet av ett nära samarbete mellan landskapsarkitekterna Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, och Kristina Menyes Nyman, Stockholms stad.

– Jag är jätteglad att vi på Nivå får Stenpriset. Att resurser och omsorg läggs på stadens offentliga miljöer är viktigt och behöver uppmärksammas. Det är våra gemensamma vardagsrum där alla kan mötas och få syn på varandra, säger Åsa Drougge.

Juryns motivering löd:

Nya Brunkebergstorg har återtagit sin historiska roll som ett torg. Nya träd, bänkar, planteringar och en belysning som lyfter fram de omarbetade fontänerna har skapat en modern plaza med ett luftigt och sammanhållet utseende. Naturstenen i torgets golv fyller en nyckelfunktion genom att hålla
samman torget från fasad till fasad. Vi får även en provkarta på de många nyanser som en och samma typ av sten – Tossene Grå Bohusgranit – ger vid olika bearbetningar. Torget får liv och variation, med starka kontraster och subtila nyanser i den livfulla ytan.

Foto: Sveriges Stenindustriförbund

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment