Botkyrkabyggen anställer lokal arbetskraft genom Qvinna i Botkyrka

Botkyrkabyggen anställer lokal arbetskraft genom Qvinna i Botkyrka

Den 1 oktober startade Qvinna i Botkyrka i Norsborg. Botkyrkabyggen utökar därmed jämställdhetsprojektet som startade 2017 och arbetet blir även en permanent del av bostadsbolagets ordinarie verksamhet.

Qvinna i Botkyrka erbjuder kvinnor med utländsk härkomst försörjning och studier. Kvinnorna, som stått långt från arbetsmarknaden och bor i bolagets områden, får via konceptet städar gårdar, trapphus och studerar svenska. De studerar svenska fyra timmar i veckan och har även fått utbildning i jämställdhet, hjärt- och lungräddning, konflikthantering, städteknik och kemikalier, uppger Botkyrkabyggen. Med hjälp av sin lokala förankring verkar kvinnorna också som ambassadörer för området och skapar trygghet och trivsel.

9 tidigare långtidsarbetslösa kvinnor har fått arbete hos Botkyrkabyggen i Fittja och den 1 oktober började fem kvinnor arbeta i Norsborg. Målet är att Botkyrkabyggen ska ha 100 anställda kvinnor år 2025 med utgångspunkt i konceptet Qvinna i Botkyrka.

– Qvinna i Botkyrka stärker de goda krafterna. Kvinnors erfarenheter och kontaktnät är viktiga för individens och samhällets utveckling – och för oss som allmännyttigt bostadsbolag. Hyresgästerna ger oss högre betyg där Qvinna i Botkyrka är verksamma, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Foto: Botkyrkabyggen

Relaterade artiklar

Leave A Comment