Belatchew Arkitekter får stöd för satsning på livscykelanalys

Rahel Belatchew. Foto: Camilla Lindqvist

Belatchew Arkitekter får stöd för satsning på livscykelanalys

ANNONS

Annons

Boverket har beslutat om att bevilja stöd med 1 575 000 kronor åt Belatchew Arkitekters projekt “LCA och kostnadskontroll i designfasen”.

De existerande LCA-metoderna vid analys av komplexa system som bostadshus är tids- och resurskrävande, vilket gör det svårt för arkitekter att använda dem dagligen utan att vara LCA-experter. Därför överlämnas dessa uppgifter till specialiserade konsulter vilket kan leda till fördröjda bedömningar med slutsatser som levereras efter att viktiga designbeslut redan har fattats.

Syftet med Belatchew Arkitekters projekt är att utveckla ett verktyg för att förbättra beslutsfattandet kring ekonomi och miljö genom att granska processer för byggnation av ett projekt och resten av byggnadens livscykel. Projektet delas in i faserna research, programmering samt testfas. Syftet är också att utveckla verktyg som undviker upprepad manuell datainmatning, jämför olika materialalternativ i realtid och utvärderar hela byggnadens livscykel genom miljö- och ekonomiska indikatorer.

Inom ramen för projektet kommer även ett antal workshops och konferenser genomföras.

– Vi är glada över att Boverket tror på vår innovativa verksamhet inom ramen för Belatchew Labs, och ger oss möjligheten att bidra till utveckling av nästa generations BIM-verktyg, så att vi i förlängningen kan bidra till ett mer hållbart byggande, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

Rahel Belatchew. Foto: Camilla Lindqvist

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.