70 miljoner kronor till projekt inom värme och kyla

70 miljoner kronor till projekt inom värme och kyla

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd till 24 projekt inom forskning- och innovationsprogrammet Termo, bland annat inom djupgeotermi, vätgas och innovativa energieffektiva växthus.

Projekten som får stöd genomförs inom olika fokusområden, som till exempel kunskap och lösningar kring termisk energilagring för ett flexibelt och robust energisystem, resurseffektiv tillförsel, flexibel användning och ökat energiutbyte mellan olika användare, prosumenter och producenter, lösningar så att värme och kyla undviker topplastproduktion och ökar kapaciteten i näten samt alternativa lösningar som minskar användningen av växthusgaser i köldmedier.

Innovativa växthus

Ett exempel på projekt som fått stöd är Göteborg Energi AB som tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning och Göteborgs universitet kommer att genomföra en provborrning för att samla in kunskap inför framtida energiutvinning genom djupgeotermi. RISE ska i nära samverkan med Mälardalens Högskola, flera energibolag och Siemens undersöka möjligt samspel mellan vätgas och värmesektorn. Projektet förväntas bidra med kunskap kring möjligheten att producera el via vätgas och använda de värmeförluster till fjärrvärme eller andra processer som kräver värme. Ytterligare ett projekt syftar till att utveckla lokala energisystem där handel av värme och kyla sker mellan olika fastighetsägare och som ska resultera i minskad total energianvändning.

Ett annat RISE-projekt som får stöd är Innovativa energieffektiva växthus – designade för lågtempererade energikällor och värmeåtervinning. I projektet kommer växthus att studeras, då de har behov av mycket energi samt har tillgång till stora värmeöverförande ytor. RISE och de samverkande aktörerna vill genom nyttjandet av överskottsvärme skapa förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige genom att i större utsträckning använda lågtempererad värme från andra verksamheter.

Projekten inkluderar såväl tidig forskning som projekt där resultaten kan nå en tillämpning eller marknad relativt snart. Projekten drivs av olika aktörer såsom offentlig sektor, företag, akademi och institut och i de flesta projekt sker ett nära samarbete mellan olika aktör.

– Just växelverkan mellan till exempel akademi och företag gör att hela värdekedjan höjer sin forskningsnivå och kan leda till att Sverige tar en tätplats på den internationella arenan, säger Sofia Andersson, programansvarig på Energimyndigheten.

Programmet Termo syftar till att stödja forskning och innovation som tar fram ny kunskap och kompetens så att nya innovativa lösningar kan utvecklas och spridas såväl i Sverige som på en global marknad. Inom programmet tas även kunskap fram kring användning av värme och kyla och hur styrmedel och policy kan användas för att utveckla området. Programmet har pågått sedan 2018 och cirka 70 projekt har totalt startats under perioden.

Sponsrat innehåll från Bauroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.