25 projekt får medel i E2B2s senaste utlysning

25 projekt får medel i E2B2s senaste utlysning

Nu står det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning. 25 projekt får dela på sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering.

Forskningen ska bedrivas inom bland annat digitalisering, teknik och beteende. Ett antal projekt är inriktade på att utveckla kunskap om digitalisering och datahantering för bättre analys och styrning. Kopplingar mellan människor, teknik och beteende är i fokus i flera projekt, bland annat undersöks hur skolelever upplever sin inomhusmiljö och hur den kan optimeras.

Klimatskalets täthet

Många av projekten förväntas också bidra till bättre energiberäkningar eller bättre beslutsunderlag inför exempelvis renovering. Några projekt studerar hur ekonomi och energi hänger ihop, exempelvis hur priser på fastigheter påverkas av energiprestandan. Ett flertal projekt är också av mer teknisk karaktär, det rör sig bland annat om klimatskalets täthet och isoleringsförmåga, mer energieffektiva ventilationssystem, risker kring fukt i energieffektiva byggnader, nya material och ny förnybar energiproduktion på byggnadsnivå.

Syftet med projekten är att bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

Relaterade artiklar

Leave A Comment