45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande

45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande

ANNONS

Annons

I en ny utlysning genom E2B2 beviljar Energimyndigheten 45 miljoner kronor till forskningsprojekt inom energieffektivt byggande och boende.

E2B2 är Energimyndighetens största program inom området energieffektivt byggande och boende och består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen. I en ny utlysning kan Energimyndigheten bevilja stöd på sammanlagt 45 miljoner kronor till projekt från aktörer som kan bidra till E2B2s mål.

Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden. Särskilt intressant är marknadsnära utvecklingsprojekt, till exempel demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar liksom projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik. Även analysprojekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader är av särskilt intresse.

De projekt som beviljas stöd i utlysningen kan tidigast starta den 4 november 2019 och som längst pågå till sista december 2021. Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 10 september 2019.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.