Luft- och vattenkvaliteten i Göteborg ska förbättras med IoT

Luft- och vattenkvaliteten i Göteborg ska förbättras med IoT

Annons

Ett digitaliseringsprojekt för bättre luft- och vattenkvalitet i staden får 12 miljoner kronor i stöd från Vinnova.

I projektet Luft och Vatten med Internet of Things, där bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet deltar, ska IoT och sensorer utveckla ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer. Åtta sensornoder har installerats på olika utvalda platser i Göteborg. Sensornoderna mäter halten av föroreningar som finns i staden. Ytterligare fyra är även under utveckling.

– I första projektfasen har vi lagt stort arbete på att förbättra sensornoder och stabiliteten i den hårdvaruplattform som noderna är monterade i. Med nya medel kan vi fortsätta testa men också identifiera fler aktörer som är redo att använda systemet för bättre luft- och vattenkvalitet, säger Fredrik Hallgren, delprojektledare för LoV-IoT på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Göteborgs Stads verksamheter och flera privata göteborgsbolag inom digitalisering och affärsutveckling samlas för att implementera IoT för miljöövervakning av luft och dagvatten. Syftet är bland annat att mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken. Med effektivare verktyg hoppas man skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar. På sikt är också målet att utveckla en tjänst där göteborgarna enkelt kan se hur bra luften är.

Relaterade artiklar

Leave A Comment