Virtuell verklighet på Stockholm LIVE

Virtuell verklighet på Stockholm LIVE

Den 23 maj anordnar programvaruföretaget Autodesk Stockholm LIVE på Fotografiska i Stockholm där det finns möjlighet att prova olika typer av VR.

Användandet av avancerade digitala verktyg som augmented reality (AR) och virtual reality(VR) blir allt vanligare i byggbranschen och kan ge möjligheter att både se och testa byggprojekt i tidiga skeden. 

Till Stockholm LIVE som kommer att bestå av både föreläsningar och utställningar kommer bland annat Johan Stribeck på teknikkonsultföretaget Tikab som jobbar med Slussens ombyggnad och visar hur dom jobbar med VR i sina projekt. Ombyggnaden av Slussen sker i stort sett utan ritningar, istället har Stockholm Stad  valt att arbeta med VR för att visualisera bygget. Såväl arkitekter som räddningstjänst har kunnat gå in i datormodellen och via en VR-mask uppleva konstruktionen i skala 1:1.

Även Jani Kristoffersen från arkitektfirman Guise kommer att visa hur han jobbar med VR för all interiör design för Fotografiska i London.

Hållbart byggande kommer att delta på Autodesk Stockholm LIVE som mediapartner och som en av utställarna.

Foto: Autodesk

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment