ANNONS
“Vi har sett hur viktigt det är att ta digitaliseringen på allvar”

“Vi har sett hur viktigt det är att ta digitaliseringen på allvar”

annons
ANNONS

Hösten 2019 utsågs fönster- och dörrproducenten NorDan till vinnare i Quality Innovation Award 2019 för företagets 3D-printing av fönster i biokompositmaterial. Bolagets vd Dag Kroslid berättar mer om produkten, additiv tillverkning och vikten av att arbeta med innovationer inom verksamhetsutvecklingen.

Fönsterna lanserades i oktober 2019 på den skandinaviska marknaden och NorDan är därmed först i världen med att sälja 3D-printade fönster. Kan du berätta lite mer om innovationen och bakgrunden till den?

– NorDan Gruppen, med NorDan Sverige som projektägare, står bakom innovationen, vilken har utvecklats i ett nära samarbete med NorDan, Stora Enso och BLB. Även RISE har varit involverat med produkttestning och BIMobject med publicering av digitala modeller. Själva innovationen består i att 3D-printa träkomponenter till fönster istället för att använda konventionella och tidskrävande tillverkningsprocesser. Materialet som används är granulat i biokomposit med hög inblandning av träfiber från Stora Enso och deras DuraSense granulatserie. Detta är ett material som används allt mer som substitut för rena plastmaterial. Därtill baserar sig innovationen på att använda en stor nog 3D-skrivare, utvecklad av BLB Industries, för att kunna skriva ut fönster och även dörrar i full storlek.

Dag Kroslid vd på NorDan

Dag Kroslid

Vilka är de miljömässiga fördelarna med att tillverka fönster i biokomposit samt själva tillverkningsprocessen?

– Det beror lite på vad man jämför med. Sett till rena plastmaterial som ofta används till 3D-printing är vår innovation mer miljövänlig då det används en biokomposit med hög inblandning av träfiber i granulatet. Biokompositen har även en mycket hög återvinningsgrad. Jämfört med konventionella trädprodukter har 3D-printade produkter en del fördelar. Bland annat är det hög utnyttjandegrad av material i den additiva tillverkningen. Det är också snabbare tillverkning både vad gäller produktionstimmar och genomloppstid.

Vilka utmaningar ser du när det kommer till 3D-printing?

– Det kräver en hög grad av processkontroll för att fungera och det är en fullautomatiserad process. Investeringskostnaden är också ganska hög för en 3D-skrivare som är stor nog att producera fönster och dörrar i full storlek.

Hur har additiv tillverkning och 3D-printing etablerat sig på den svenska byggbranschen idag, sett ur ett internationellt perspektiv?

– Hittills har länder som USA, Holland och Kina varit föregångsländer för tillämpning av 3D-printing i byggsektorn. Det kommer flera goda exempel på 3D-printade hus från dessa länder. I svensk byggbransch ser vi att 3D-printing används för bland annat att göra småskaliga 3D-modeller av byggnader. När det gäller byggkomponenter har det använts i mycket liten grad. Våra fönster är ett av de första konkreta exemplen. I framtiden tror vi dock att det kommer många byggprodukter som 3D-printas och att det även kommer finnas 3D-printers på byggplatsen som tillverkar komponenter och att detta har potentialen att revolutionera byggbranschen, ur både produktions- och hållbarhetssynpunkt.

Nu satsar ni även på 3D-produktion av dörrar och andra komponenter. Vilka marknader siktar ni in er på i första hand?

– Vi har försäljning av fönster och ytterdörrar i Norge, Sverige och Storbritannien. Vi kommer därför i första hand rikta in oss på dessa marknader med våra 3D-printade produkter.

NorDan använder biokomposit med hög inblandning av träfiber i granulatet för att tillverka fönstren.

Vad har varit era främsta framgångsfaktorer för att lyckas det från idé till innovation?

– Industrisamarbetet mellan NorDan, Stora Enso och BLB har inneburit komplementära erfarenheter och kompetenser. Den tydliga projektorganiseringen med regelbundna avstämningar har också varit till stor hjälp. Vi har även sett hur viktigt det är att ta digitaliseringen på allvar. Det sägs och skrivs så mycket om digitalisering och additiv produktion. På NorDan har vi verkligen velat testa teknologin, lära oss av den och ta fram slutprodukter till marknaden.

Vilken betydelse har Quality Innovation Award haft för er del?

– Det är ett stort erkännande av det arbete och alla timmar som projektmedlemmarna och företaget har använt för att lyckas med innovationen och att vi nu som första företag i världen har lanserat 3D-printade fönster på marknaden. Det är en mycket viktig påminnelse om att även bolag inom traditionella industrier bör och kan jobba med innovationer som en viktig del av verksamhetsutvecklingen.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.