Våtängsområde blir stadspark genom klimatprojekt

Våtängsområde blir stadspark genom klimatprojekt

ANNONS

Annons

I ett klimatanpassningsprojekt utanför Randers i Danmark är planerna att skapa skydd mot skyfall och översvämningar och samtidigt ge mervärde till lokalbefolkningen i form av nya naturupplevelser. Projektet är det första inom stadens vision att ta ”Staden till vattnet”.

Randers har under många år drabbats av översvämningar vid extrema skyfall och av höjda vattennivåer i den närliggande Gudenån. För att råda bot på detta har Randers kommun och Randers Vandmiljø i samarbete med arkitektfirman C.F. Møller och Orbicon startat projektet Storkeengen i Vorup utanför Randers.

I projektet används bland annat  nya skyfallsvägar som samlar upp regnvatten från tak, parkeringar och vägar i Vorup och leder dem till Storkeengen. Reningsbassänger, utformade som naturliga våtängsmarker för att stärka den redan befintliga våtängens natur, filtrerar sedan vattnet för att leda det vidare till Gudenån. Genom ett dike mellan Storkeengen och Gudenån skyddas de lågt liggande delarna av Vorup mot översvämningar, samtidigt som det säkerställer reningen av regnvattnet.

Mer än bara klimatnytta

Förutom att projektet ska hjälpa till att lösa nuvarande och kommande klimatutmaningar är tanken även, enligt C.F. Møller, att staden och dess invånare ska komma närmare naturen och få nya naturupplevelser. Diket skapar nya stigar mellan Randers stadskärna och naturområdena i väster och det kommer även att skapas aktivitetsplatåer där det är möjligt att komma nära Storkeengens växt- och djurliv. Från platåerna är det tänkt att invånarna också ska kunna uppleva betande boskap på nära håll eller kanske ta en kanottur i Gudenån.

Illustrationer: C.F. Møller Architects

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.