Västberga ska bli Stockholms soleltätaste stadsdel

Västberga ska bli Stockholms soleltätaste stadsdel

Solelstaden Västberga, ett initiativ som samlar fastighetsägare och hyresgäster, har nu installerat sin första solelanläggning. Nätverket tar nu sikte mot att bli Stockholms soleltätaste stadsdel.

Solcellsanläggningen som installerats på Elektravägen 14 i Västberga har en effekt på 158 kilowatt och består av knappt 600 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera lika mycket solel motsvarande elbehovet för 80 elbilar. I området finns sedan tidigare solelanläggningar på OKQ8 och Bravida och nu är målsättning att fortsätta utbyggnaden.

Med installationen på en av Malmegårds Fastighets AB byggnader har den första solcellsanläggningen inom nätverkets regi installerats och vägen mot målet har påbörjats. Nätverkets ambition är att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm år 2020.

– Vår gemensamma strävan mot målet att bli den soleltätaste stadsdelen i Stockholm känns utmanande med win-win för alla parter, fastighetsägaren får en minskad elfaktura, klimatet tackar för ökad andel förnybar energi och Västberga sätts på kartan, säger Mårten Lind, konsultchef på Solkompaniet och initiativtagare till nätverket.

Medlemmar i Solelstaden Västberga idag är Stockholms stad, OKQ8, Bravida, Fastpartner, Castellum, Stockholmshem, Sagax, Väderholmen och Malmegårds Fastighets AB.

Solceller på en av Malmegårds Fastighets AB byggnader i Västberga.

Annons
Annons

One Comment

  1. Rafael Ospino
    2018-10-25 at 23:17 Svara

    Det kan onekligen finnas anledning för fastighetsägare att investera i solceller, mot bakgrund av att priserna på senare år har fallit drastiskt.
    Att påstå att det skulle utgöra någon nytta för klimatet är högst dubiöst. I den artikel som jag länkar till nedan redogör professor emeritus Per Fahlén i det huvudlösa i den omställning som pågår – att ersätta ett av världens renaste och säkraste elsystem till något som både är mer osäkert och ekologiskt och ekonomiskt ohållbart. I detta syfte har man vilselett allmänheten till den grad att den tror att förnybara kraftslag alltid skulle innebära någon form av klimatnytta. Så är inte fallet. Faktum är att de flesta förnybara alternativen är väsentligt sämre än nuvarande svenska elmix. Artikeln behandlar huvudsakligen vindkraft, men solel har ett ännu större klimatavtryck.

    http://www.energi-miljo.se/tidningen/debatt-vad-ar-poangen-med-dyrare-och-samre-el-fran-vindkraft

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.