• torsdag , 6 oktober 2022


KORSTÅG ELLER SANNINGSSÖKANDE?

Riddar Raffe ute och klistrar kol?

KORSTÅG ELLER SANNINGSSÖKANDE?

ANNONS

Annons

Det var ett tag sedan nu. För två år sedan såg jag fram mot att snart kunna börja beskriva ett antal sant hållbara byggen, inte minst eftersom det stora byggbolaget lovat de skulle börja med öppen lca-redovisning. Sedan hände i stort sett ingenting… 

Jag tillskrev ett antal byggherrar och andra beslutsfattare i nya byggprojekt som presenterades som hållbara. Till min stora besvikelse var ingen intresserad av att presentera sina projekt närmare. En byggare svarade att “ni kommer bara att gå in för att hitta fel”.

Något som dock är positivt är att Boverket tagit fram en vägledning för lca-redovisning i byggprojekt. Det har även från flera håll rests förslag om att sådan skall vara obligatorisk. Det är väl ett rimligt krav? Syftet med alla de initiativ som tagits för att främja hållbart byggande är ju naturligtvis att det som byggs är sant hållbart, vilket inte går att avgöra utan att vi vägt in även produktionens totala miljöpåverkan.    https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/sahar-gors-en-lca/

Att ifrågasätta något som någon på lösa grunder själv utnämnt till hållbart är dessvärre förenat med stora risker! Jag har sålunda kallats för fossilkramare, kärnkraftsvän, bakåtsträvare och diverse annat som inte lämpar sig att här återge.

I går kom dock ett nytt epitet! Jag är uppenbarligen en korstågsriddare! Detta eftersom jag i en kommentar till lovorden kring ett nytt “hållbart” bygge dristade mig till att påpeka att liknande byggen ofta inte håller streck i en livscykelanalys, varför jag min vara trogen efterlyste en sådan.

Folk tror det är hållbart att alla är sina egna energileverantörer

En av kommentatorerna ställde mig frågan varför inte detta hus skulle kunna vara hållbart. Jag svarade att det dels var oerhört materialintensivt, dels att många förnybara kraftslag, särskilt då solel, har större klimatpåverkan än den el de ersätter.

Även detta bygge hade solceller på taket. Detta triggade tydligen någon nyhetsbevakning hos lobby- och branschorganisationen Svensk Solenergi, vars talesperson svarade “Rafel verkar tyvärr ha gjort det till sitt korståg att klistra på solel för höga klimatavtryck”.

Jag kan försäkra att jag inte lider av någon religiös fervör av något slag! Jag vill bara ha fram fakta! Det märkliga i sammanhanget är att de som anklagar mig som regel är de som ofta är djupt troende, som regel dock utan att kunna redovisa varför.

Att förnybara kraftslag definitivt inte är fria från miljöpåverkan är ju något som inte minst från politiskt håll gärna förtigs. Vi hade en sympatisk och kunnig Generaldirektör för Energimyndigheten som för något år sedan dristade sig att påpeka detta oomtvistliga faktum. Tre månader efter att regeringen förlängt hans förordnande med tre år kom överraskande ett besked att han beviljats entledigande. Man kan ju tro det ena eller det andra, men behöver troligen inte vara överdrivet konspiratoriskt lagd för att ana ett samband.

Ett stort bekymmer i hållbarhetsredovisningen av många byggprojekt är att man inte räknar med denna miljöpåverkan. En konsultrapport, beställd av en stor svensk stad, gav för handen att de skulle minska sina koldioxidutsläpp med 62 ton per år om de monterade solceller på ett antal hustak. Då räknade de naturligtvis inte med något som helst klimatavtryck från tillverkningen av solcellerna. En regelrätt lca hade gett för handen att en ökning med 500 ton per år inte var osannolik!

Talespersonen bifogade en länk till en inlaga som SSE producerat. Det vore mig fjärran att avhålla läsarna denna. https://www.svensksolenergi.se/upload/fakta-om-solenergi/solel%20och%20klimatpaverkan%20SSE%202018.pdf

Den kritiskt granskande läsaren reagerar förhoppningsvis på dels att hela resonemanget i hög grad bygger på ett antal lösa antaganden, dels att man helt och hållet undvikt att räkna med hela klimatpåverkan från tillverkningen.

Slutsats baserad på sju sidor lösa antaganden

Man uppger huvudsakligen klimatavtrycket för den energi som använts i tillverkningen, men inte den övriga klimatpåverkan. Sålunda är solcellsindustrin idag den största källan till utsläpp av f-gaser, varav vissa har en 24 000 gånger så hög GWP som koldioxid. Klimatpåverkan från dessa utsläpp kan således uppgå till en många gånger högre klimatpåverkan än den från den använda energin. Tidigare undersökningar utförda av IEA ger för handen att den totala klimatpåverkan från vissa typer i nordliga installationer kan uppgå ända till över 700 g/kWh (se tidigare inlägg). Många av de troende säger att tekniken blivit bättre eller helt frankt att siffrorna måste vara fel, men tyvärr är det nog snarare så att den förbättrade verkningsgraden i hög grad kommit att kompenseras av att tillverkningen i allt högre utsträckning flyttat till länder med sämre elmix. Detta är de fakta vi har att tillgå.

Jag säger inte att solceller inte kan vara en användbar komponent i ett hållbart samhällsbygge, men att helt okritiskt bara slänga in dem lite här och var är inte hållbart. För den som vill förkovra sig i nyare forskning inom området och även vill lära sig lite mer om solcellers miljöpåverkan. även i ett systemperspektiv, rekommenderas denna läsning. Men nöj er inte med den! Leta och läs på själva och kom med mothugg!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516301379 

Samtidigt känns hela debatten så överflödig. Jag anklagades för att klistra på solel för höga klimatavtryck. Men om tillverkarna kunde avkrävas en liten klisterlapp där det stod vilket inbyggt klimatavtryck produkten har vore det ju en smal sak för respektive köpare att göra en livscykelanalys! De vet ju vilken insolation de har och vilken verkningsgrad den tänkta placeringen ger. Fram med fakta bara, så kan köparna göra sina egna, medvetna val. Och vi skulle inte behöva subventionera även de sämsta produkterna, såsom vi gör nu!

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Hållbarhet eller grönmålning