Världens första NollC02-certifierade byggnad är invigd

Foto Oskar Pedersen

Världens första NollC02-certifierade byggnad är invigd

ANNONS

Annons

Nu har Lidl invigt en butik i Visby som har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Den NollCO2-certifierade byggnaden är världens första i sitt slag.

Sweden Green Building Council (SGBC) har tillsammans med byggbranschen tagit fram certifieringen NollC02 för att reducera utsläpp av växthusgaser i byggnationer, och för att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor. Den nya certifieringen lanseras officiellt den 22 september i samband med World Green Building Week. Utvecklingen av systemet har pågått i över två år tillsammans med medlemmar, expertgrupper och utvalda pilotprojekt. Manualen är nu klar att lanseras och användas i nybyggnation av bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och äldreboenden.

– Världen och klimatet är i ett kritiskt läge. Det många inte vet är att samhällsbyggnadssektorn står för mer utsläpp än transportindustrin och vi behöver agera kraftfullt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Med vår nya certifiering NollCO2 kan vi begränsa en byggnads klimatpåverkan under hela dess livscykel samt balansera den återstående påverkan till netto noll, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

LÄS MER: Gotlandsbutiken är världens första klimatneutrala livsmedelsbutik

Stomme av trä

Lidl-butiken i Visby är världens första byggnation med certifieringen och är ett pilotprojekt för SGBC:s nya certifiering. LINK arkitektur och Lidl har tillsammans byggt den nya butiken. Sweco har ansvarat för projekteringen av stommen där byggnaden är i limträ med inner- och ytterväggar av korslimmat trä, KL-trä. Taket är tillverkat av prefabricerade träelement.

– Ur ett tekniskt perspektiv har utgångspunkten varit att utforma en konstruktion som både effektivt använder material och samtidigt tillåter effektiva transporter. Att optimera konstruktioner och byggnaden med denna helhetssyn som utgångspunkt har spelat en avgörande roll i att begränsa projektets utsläpp av koldioxid, säger Federico Pinna, uppdragsledare på Sweco.

Utöver användningen av trä och byggnadsmaterial med låg klimatpåverkan har energiåtgången minskats under byggprocessen. Även energianvändningen är effektiviserad, bland annat med möjlighet att återanvända spillvärme. Byggnadsvolymen är begränsad och utformningen optimerad bland annat genom anpassning av stomsystem, fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar och energisystem.

LÄS MER: Äldreboende blir pilotprojekt för NollCO2

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.