Urban gemenskap i fokus på ny utställning

Urban gemenskap i fokus på ny utställning

Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel? Detta utforskas i utställningen Commoning Kits som pågår fram till den 10 oktober på Form/Designcenter i Malmö.

Enligt hemsidan utforskar utställningen hur stadsrum, kvarter och funktioner kan samnyttjas på ett intelligent och hållbart sätt, för att skapa sociala kopplingar, men även för att nyttja gemensamma resurser bättre och att tillgängliggöra stadens kvalitéer för fler.

Commoning Kits är ett nordiskt samarbete där 13 utvalda arkitektkontor från Sverige, Norge och Danmark deltar. De tar tillsammans upp 13 teman som ska spegla samtida behov av ytor som för kultur, utbildning, rekreation och mobilitet.

En utgångspunkt i projektet är Malmö stads kommande utveckling av den framväxande stadsdelen Sege Park som utgör en fiktiv plats för de 13 projekten.

Illustration: Marge Arkitekter

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment