Umeå vill se mer egenproduktion av solel

Umeå vill se mer egenproduktion av solel

Nu vill Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare få fler villaägare att börja producera sin egen solel.

Under 2017 kommer kommunens två energi- och klimatrådgivare att erbjuda extra mycket stöd till villaägare som funderar på att sätta upp solceller så att vägen till egen elproduktion ska bli så enkel och trygg som möjligt. Satsningen är en del i ett nationellt projekt där runt hälften av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare genomför en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner. I Umeå arrangeras bland annat seminarier och workshops. Projektet genomförs med stöd av Energimyndigheten och som en del av ett klimatprojekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Enligt Energimyndighetens projektledare bör fokus skifta från subventioner till informationsinsatser.

– För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är information ofta tillräckligt. Genom att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk kan vi förmå många att ta steget. Det blir en aha-upplevelse – många tror att solceller är dyrare och krångligare än vad som är fallet, säger Alvar Palm.

Källa: Umeå kommun

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment