Transparens kring hållbarhet en lönsam affär

Transparens kring hållbarhet en lönsam affär

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet stod i fokus när Sveriges Byggindustrier bjöd in branschen till ett frukostseminarium om vikten av att hållbarhetsrapportera.

Den 22 november anordnade organisationen seminariet Hållbarhetsrapportera! Därför är hållbart byggande lönsamt i Gamla stan i Stockholm. Utgångspunkten var det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering. Från räkenskapsåret 2017 ska alla större företag hållbarhetsrapportera och syftet med seminariet var att belysa sambanden mellan hållbarhet och lönsamhet och vad företag kan vinna på att göra hållbarhetsredovisningar.

Riskbedömning ett svagt område

Seminariet inleddes med att Marianne Förander, branschansvarig för fastighet och bygg, E&Y, presenterade en genomgång av ett antal byggbolags hållbarhetsrapporter för 2017. Sveriges Byggindustrier har låtit E&Y analysera hur ett antal svenska byggbolag uppfyller det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering samt vilka frågor som lyfts fram i företagens hållbarhetsrapporter. Bland de analyserade företagen fanns exempelvis NCC, Peab, Skanska och JM i kategorin stora bolag. Man har även tittat på små och medelstora företag, däribland Akea, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö.

Enligt Marianne Förander finns det, bland de flesta bolag i rapporten, en bra beskrivning av affärsmodellen. Policy och granskningsförfaranden beskrivs vad gäller miljö och sociala förhållanden, liksom resultatet av tillämpningen av policyn. Däremot finns det färre beskrivningar i företagens hållbarhetsrapporter vad gäller frågor som rör mänskliga rättigheter och antikorruption. Även risker är generellt sett ett svagt område, berättade Marianne Förander.

– Det är fortfarande relativt outvecklat vad gäller hur företagen rapporterar och beskriver sina risker. Det är än så länge på en övergripande nivå. Det tenderar också vara så att företagen är vana att analysera risker utifrån bolagets egna perspektiv snarare än vad det innebär för samhälle och miljö.

Olika aspekter av hållbarhet

Efter redogörelsen från E&Y deltog representanter från två byggbolag som granskats, för att berätta om hur hållbarhetsarbetet är implementerat i verksamheten och vilken betydelse det har för affärsverksamheten; Emelie Condrup, hållbarhetsansvarig på Akea, och Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

JM har arbetat med hållbarhetsfrågor aktivt under de senaste två-tre decennierna. För ett stort bolag som JM, som både är byggentreprenör och byggherre, innebär det såväl en möjlighet som ett ansvar att ta ett helhetsgrepp på hållbarhet och göra det till en del av affärsmodellen, menade Per Löfgren. Därmed behöver bolaget inkorporera hållbarhet utifrån en rad perspektiv. En aspekt handlar om lönsamhet och affärskritiska värden. För att få en markanvisning måste man som byggentreprenör numera jobba med hållbarhet, påpekade han.

Men det finns så klart också ekonomiska fördelar för företaget. Att arbeta med energibesparande projekt möjliggör för bolagen att både spara pengar men också få nya intäktsströmmar. Det som blir än mer tydligt, framhöll Per Löfgren, är de mer indirekt ekonomiska värdena. Att arbeta med hållbarhetsfrågorna innebär även att bygga upp varumärket, vilket är viktigt i ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

En attraktiv arbetsgivare

Hållbarhetsaspekten kommer även upp i externa sammanhang. Det handlar numera lika mycket om att hantera olika intressegrupper runt företaget i form av till exempel leverantörer, kommuner, samhället i stort men också nya medarbetare. Att säkerställa att bolaget är en attraktiv arbetsgivare har blivit betydligt viktigare.

– Det framkommer väldigt tydligt vid anställningsintervjuer att hållbarhet och värdefrågor är otroligt centralt när vi rekryterar från universitet och högskolor, berättar Per Löfgren.

Den stora utmaningen ligger i att koppla hållbarhetsarbetet ännu mer till att bli en del av affärsmodellen och verksamhetens långsiktiga arbete, menade Per Löfgren vidare.

– Det är inget som går att välja bort utan hållbarhet måste bli en del av företagets DNA.

Hålla det enkelt

Emelie Condrup framhöll också hur generationsskiftet har påverkat vikten av att arbeta med mjuka värden.

– Hållbarhet värderas mycket högre idag än för flera år sedan och det märker vi tydligt som företag att det blir viktigare. Vi får inga affärer om vi inte har allt på plats, helt enkelt.

Samtidigt, påpekade hon, är branschen fortfarande en konservativ sådan.

– Därför har Akea som grund att hålla hållbarhetsarbetet på en nivå som gör det enkelt för alla att kunna vara med och arbeta med det, annars blir det svårt att uppnå de mål och krav som har satts upp.

Stärkande av varumärket

I en efterföljande paneldiskussion deltog även representanter från näringslivet, bland annat fanns Swedbank på plats och talade om gröna finansieringar. Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, var en annan av talarna under seminariet. Hagainitiativet är ett företagsnätverk bestående av 15 olika företag, däribland JM, som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Även hon poängterade hur hållbarhetsarbetet har fått en viktigare roll för företagen och i större utsträckning kopplas till lönsamhet och stärkande av varumärket, för såväl kunder som i rekryteringssammanhang.

– Det går inte att attrahera nya medarbetare som företag om man inte arbetar med detta.

Kunskap på ledningsnivå

Under samtalet diskuterades det även kring möjligheter till förbättring vad gäller hållbarhetsrapportering. Per Löfgren på JM lyfte fram behovet av att arbeta mer med riskperspektivet men även göra bättre uppföljning av exempelvis datarapportering och nyckeltal. Emelie Condrup framhöll också att just frågan kring risker är viktigt att få in i det vardagliga arbetet, i synnerhet de som är kopplade till personal, sociala frågor och miljö.

Nina Ekelund, Hagainitiativet, avslutade paneldiskussionen med att lyfta fram vikten av kunskap på ledningsnivå.

– Det behöver finnas personer inom ledningsgrupp och styrelse som har kunskap om miljö, hållbarhet eller naturkunskap för att nya, hållbara affärsmodeller ska kunna komma fram.

Pris till JM och AKEA

Morgonens seminarium rundades av med en prisutdelning till två företag som genomfört särskilt bra hållbarhetsredovisningar. Akea och JM uppmärksammades denna gång genom varsitt hållbarhetspris från Sveriges Byggindustrier.

– JM och AKEA är båda ledstjärnor och goda exempel i branschen på hur företag kan implementera hållbarhet i det dagliga arbetet, sade Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier, som delade ut priserna till Emelie Condrup, Akea, och Per Löfgren, JM.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.