Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

Nyligen uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med tio nya ämnen som klassas som särskilt farliga. Bland de nya ämnen finns dicyklohexylftalat, ett ämne som används i bland annat byggmaterial, tätningsmedel och golv.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Den 27 juni 2018 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med tio nya ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige. Ett av de ämnena är dicyklohexylftalat (DCHP), som enligt Kemikalieinspektionen är reproduktionstoxiskt och hormonstörande för människors hälsa. Dicyklohexylftalat används i kemiska produkter som lim, tätningsmedel, coatings och ytbehandlingsprodukter och i diverse byggmaterial, golv, textil och plast bland annat.

Dinatriumoktaborat är ett annat ämne som nu är med på kandidatförteckningen enligt ett svenskt förslag. Ämnet, som bedöms vara reproduktionstoxiskt, används i till exempel frostskyddsmedel, tvätt och rengöringsmedel och coatings. Sverige har även föreslagit att bly kommer med på listan, vilket det nu har gjort.

Skyldig att informera

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på de företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta. I vissa fall behöver företaget även göra en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran även rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

Läs mer om ämnena på Kemikalieinspektionens hemsida.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment