Ta vara på glaset

Ta vara på glaset

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Det har blivit allt tydligare att man inte längre behöver kassera produkter när en byggnad ska rivas eller renoveras. Det gäller även glasprodukter så som fönster och dörrar, vilket gör en glasinventering till en bra idé innan fönsterna kastas. Ofta behöver inte hela fönstret bytas ut, i många fall räcker det att bara byta glaset.

– När det kommer till fönster går de ofta att målas om eller fixas till, och om själva glaset behöver bytas ut kan man överväga att skicka det för omsmältning. När man återanvänder eller smälter om glas i stället för att köpa nytt sparar man stora mängder energi från nytillverkningen, vilket i sin tur minskar projektets koldioxidavtryck, säger Jörgen Häll, kvalitetsansvarig på Ryds Glas.

Individuell granskning

För att veta vilka fönster som sitter i byggnaden och vilken som är den bästa lösningen för varje specifikt fall gör man en glasinventering. Hos Ryds Glas finns kunskapen i hela bolaget, spridd över hela landet.

– När ett glas ska smältas om är det viktigt att veta vilken kvalitet glaset har. Annars kan hela batchen förstöras. Därför behövs både kompetens och möjlighet att granska varje glas var för sig. Hos Ryds Glas har vi anställda med rätt kompetens på i stort sett varje glasmästeri vilket innebär att vi har nära till projektet, vart det än ligger, säger Jörgen Häll.

Ökat intresse

Under de senaste åren har intresset för återbrukade fönster ökat stort. Det är nu vanligt att företag ställer frågor om överblivet material som kan återanvändas från andra byggnader, och det har blivit mer vanligt att företag sparar gamla fönster för framtida byggen.

– Vi gjorde en inventering i Stockholm där vi plockade ut flera hundra fönster för att sedan ställa dem i ett gammalt parkeringsgarage. Här dokumenterades varje fönster var för sig, och nu är det ett annat företag i Stockholm som köpt upp dem. Man märker verkligen att allt fler får upp ögonen för ämnet, och något vi ser tydligt är att det är väldigt många som är intresserade av att veta vilka glas som sitter i ens byggnad.

I ett annat projekt inventerade Ryds Glas fönsterna på ett av Sveriges största sjukhus.

– Här fanns inget beslut att något skulle rivas, men de ville ändå veta vad för typ av fönster de har i byggnaden. Nu vet de vilka värden fönsterna har och vad de skulle kunna användas till om byggnaden någon gång skulle rivas.

Krav på spårbarhet

Idag finns inga krav på spårbarhet när det kommer till byggmaterial som plockas ut från en byggnad, men framöver är det inte alls omöjligt att sådana krav kommer att komma.

– I framtiden, om vi skulle åka och montera nya fönster i en byggnad, är det högst troligt att kraven kommer vara att man ska kunna redovisa vad som hände med de gamla fönstren. Därför ser vi att det i framtiden kommer behöva utbildas ännu fler i just glasinventering. Idag handlar det inte längre om att bara kunna montera glas – nu behöver kunskapen kring glaset vara mycket större. Här spelar glasinventeringen en stor roll och det är ett väldigt spännande segment som bara kommer att fortsätta växa framöver, avslutar Jörgen Häll.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.