Svenskarna önskar sig grönare städer

Svenskarna önskar sig grönare städer

Större miljömedvetenhet, ökad digitalisering och grönare städer. Så sammanfattar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang sin rapport Samhällsbarometern 2017.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer.

På svenskarnas önskelista står bland annat fler grönområden, cykelbanor, mindre biltrafik och större möjligheter att påverka sin stads utveckling. Undersökningen visar också att de flesta är beredda att göra mer för miljön men de efterfrågar fler praktiska lösningar. Nästan var tredje person uppger exempelvis att de kan tänka sig att odla egen mat för klimatets skull.

Skönhet, trygghet och fungerande kollektivtrafik

Drygt åtta av tio svenskar tycker att deras städer är vackra och hälften uppger att de alltid känner sig trygga. Mest nöjda är gotlänningarna. Där svarar hela 97 procent att deras hemorter är fina och 70 procent uppger att de alltid känner sig trygga. Minst imponerade över sina hemstäders skönhet är boende i Dalarnas län. Mest otrygga i sina städer känner sig skåningar och uppsalabor.

57 procent av svenskarna vill cykla mer, främst är på grund av hälsoskäl och för att få motion. Flera anser också att det är miljövänligt och att det går fortare att ta sig fram. När det kommer till kollektivtrafiken är mer än var tredje svensk missnöjd för att det är för dyrt och missnöjet är störst bland unga. Andra orsaker som bidrar till missnöje kring kollektivtrafiken är för få avgångar och dåliga förbindelser.

Annons

Relaterade artiklar

  1. Två av tre invånare känner att de inte kan påverka hur städerna utvecklas | Hållbart Byggande
    2017-10-18 at 13:18 Svara

    […] Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i Sverige och som tidigare rapporterats önskar sig svenskarna till exempel grönare städer. […]

Leave A Comment